Nyomtatható verzió PDF formátumban

Összefonódás GVH engedély nélkül

A vállalkozások összefonódásához szükséges versenyhatósági engedély elmulasztása miatt a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) - mint arról április közepén a sajtó már hírt adott - összesen 27 millió forint bírságot szabott ki a Bonitás 2002 Kft-re és a Tendre Kft-re.

A Bonitás 2002 Befektető és Tanácsadó Kft. 2007. augusztus 3-án a Tendre Takarmányipari Kft. üzletrészei 50 százalékát megszerezte a Dr. ELF Kft-től. A Tendre Kft. üzletrészeinek másik 50 százaléka a Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Nyrt. kezében maradt.

A Bonitás 2002 Kft. üzletrészeinek 100 százalékos tulajdonosa Csányi Sándor, aki által irányított vállalkozás-csoport (Csányi-csoport) tagjai állattenyésztéssel és növénytermesztéssel, valamint azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokkal, bortermeléssel, takarmánygyártással, hús- és tejfeldolgozással, továbbá lőszergyártással foglalkoznak. A Csányi-csoport részesedése a magyarországi forgalomból egyetlen növény esetében sem éri el az 1 százalékot. Az állattenyésztés termékei közül 1 százalékot meghaladó részesedése a magyarországi termelésből csak a nyerstejből (1-1,5 százalék közötti) és a vágósertésből van (5 százalék körüli). A takarmánykeverék gyártás magyarországi forgalmából a Csányi-csoport részesedése 2 százalék körüli, a Tendre Kft-é pedig 10 százalék körüli.

A Forrás Nyrt. a Domestore Gazdasági és Üzletviteli Tanácsadó Kft. által irányított vállalkozás-csoport (Domestore-csoport) tagja. A Domestore-csoport meghatározó tevékenysége a szállodai szolgáltatás és az ingatlan hasznosítás. A csoport egyes tagjai mezőgazdasági tevékenységgel is foglalkoznak, részesedésük azonban ezen termékek (közte a takarmánykeverékek) magyarországi forgalmából elhanyagolható mértékű.

A versenytörvény értelmében összefonódás jön létre, ha egy vagy több vállalkozás közösen közvetlen vagy közvetett irányítást szerez egy tőle független másik vállalkozás felett. Közvetlen irányítással rendelkezik egy vagy több vállalkozás közösen, ha a másik vállalkozás többségi szavazati jogot biztosító üzletrészeit birtokolja. A vállalkozások összefonódásához a GVH-tól engedélyt kell kérni, ha az összefonódásban érintett valamelyik vállalkozás-csoport előző üzleti évben elért nettó árbevétele a tizenöt milliárd forintot meghaladja, és az érintett vállalkozás-csoportok között van legalább kettő, melynek az előző évi nettó árbevétele ötszázmillió forint felett van.

Mivel a Tendre Kft.-t irányító vállalkozás-csoportok együttes 2006. évi nettó árbevétele meghaladta a 15 milliárd forintot, ezen belül legalább kettőé (a Csányi-csoporté és a Domestore-csoporté) az 500 millió forintot, ezért a vizsgált összefonódáshoz szükséges lett volna a GVH engedélye. A kérelmet jelen esetben a szerződés megkötését követő 30 napig kellett volna eljuttatni a GVH-hoz. A versenyhatóság engedélyét azonban sem a Bonitás 2002 Kft., sem a Forrás Nyrt. nem kérte. (Az eljárás alá vont vállalkozások csak állásfoglalást kértek a GVH-tól.) A versenytörvény értelmében az összefonódáshoz szükséges engedélykérés elmulasztása esetén bírság szabható ki az azt elmulasztó vállalkozásokkal szemben. A bírság legfeljebb napi 50 ezer forint lehet.

A szerződés megkötését követő 30 nap, vagyis 2007 szeptember 2. és a GVH eljárásának megindítása (2008. szeptember 24.) között 388 nap telt el, így az ügyben maximálisan kiszabható bírság 19,4 millió forint lett volna. Végül azonban csak a Bonitás 2002 Kft. kapott 17 millió forintos bírságot. A GVH figyelembe vette, hogy a Forrás Nyrt. az összefonódásnak csak passzív résztvevője volt, hiszen már a szerződés megkötése előtt közös irányítója volt a Tendre Kft-nek. A Bonitás 2002 Kft. ellenben az eljárás tárgyát képező szerződés révén lett a Tendre egyik közvetlen közös irányítója, így vele szemben a GVH a maximumhoz közel eső bírságot szabott ki. A maximális bírság kiszabására csak azért nem került sor, mert a GVH nem vonta kétségbe, hogy az érintett vállalkozásoknak nem akarták eltitkolni a tranzakciót.

A GVH egyébként utólag engedélyezte, hogy a Bonitás Kft. közös irányítást szerezzen a Forrás Nyrt-vel a Tendre Kft. felett, mivel a Csányi- és a Domestore-csoport együttes részesedése sem a növénytermesztésben, sem az állattenyésztésben, sem a takarmánygyártásban nem éri el a 20 százalékos mértéket, amely felett felmerülhetnének versenyjogi aggályok.

A GVH döntött egy másik, ugyancsak a Tendre Kft-t érintő, a fenti tranzakciót időben megelőző összefonódás ügyében is.

2007. február 22-én a Domestore-csoportba tartozó Igló úti Lakópark Kft. megvásárolta az akkor már felszámolás alatt álló Bábolna Kft. Nagyigmánd és Zalacséb településeken lévő üzemeinek helyt adó ingatlanait a hozzátartozó felépítményekkel együtt, majd azokat 2007. február 26-án bérbe adta a Tendre Kft-nek. Ezt követően, 2007. február 28-án és 2007. március 5-én a Tendre Kft. határozatlan időre bérbevette a Bábolna Kft-től a fenti nagyigmándi és zalacsébi ingatlanokon lévő valamennyi ingóságot, elővételi jogot biztosítva azok megvásárlására. A bérleti szerződésekkel egyidejűleg (szintén 2007. február 28-án és 2007. március 5-én) a Tendre Kft. Védjegy Használati Szerződéseket is kötött a Bábolna Kft-vel, annak a nagyigmándi és a zalacsébi üzemekben gyártott termékei védjegyei használatára, elővételi jogot biztosítva azok megvásárlására. Végül a Tendre Kft. 2008. május 5-én megvásárolta a Bábolna Kft-től - az addig bérelt - ingóságokat és védjegyeket. Az összefonódáshoz azonban a vállalkozás nem kérte a GVH engedélyét.

A GVH szerint a megszerzett eszközök és jogok (takarmány üzletág) önmagukban is alkalmasak voltak arra, hogy azok révén a Tendre Kft. - átvéve a Bábolna Kft. addigi tevékenységét és piaci tevékenységet (takarmány gyártást és értékesítést) végezzen. Ezért ezen eszközök és jogok megszerzése vállalkozások összefonódásának minősül. A vállalkozás részét alkotó eszközök és jogok bérbevételére (üzemeltetésre) vonatkozó szerződés csak akkor eredményez összefonódást, ha viszonylag hosszabb időre vonatkozik, márpedig a felek a fent felsorolt szerződéseket határozatlan időre kötötték. A szerződések tartalma (elővételi jog kikötése), illetve megkötésük egyes körülményei (a kapcsolódó ingatlanokat a Domestore-csoport egy tagja megvásárolta, a bérbeadó Bábolna Kft. felszámolás alatt állt) alapján azonban a GVH nem látta megkérdőjelezhetőnek a változás tartós jellegét, amit az ingóságok és a védjegyek Tendre Kft. általi megvásárlása is alátámaszt.

A GVH megállapította, hogy a tranzakcióban részt vevő Domestore-csoport és a takarmány üzletág 2006-os együttes árbevétele meghaladta a 15 milliárd forintot, ezen belül mindkettőé az 500 millió forintot, az összefonódáshoz a GVH engedélye kellett volna. A kérelmet az utolsó szerződés aláírása után 30 nappal (2007. április 4-ig) kellett volna eljuttatni a versenyhatósághoz. Az eljárás azonban csak 539 nappal később indult meg. Mivel az ilyen ügyekben kiszabható bírság a versenytörvény szerint legfeljebb napi 50 ezer forint lehet, az ügyben kiszabható bírság maximuma 26,95 millió forint lett volna. A Tendre Kft. azonban csak 10 millió forint bírságot kapott, mivel az összefonódásnak csekély piaci hatása volt, így kizárható, hogy a Tendre kft. szándékosan mulasztotta el az engedélykérést.

Az összefonódást végül a GVH engedélyezte, hiszen a Domestore-csoport a takarmányüzletág megszerzésével után sem tett szert a keveréktakarmány gyártás piacán akkora részesedésre (20 százalék), ami felett már versenyjogi aggályok merülhettek volna fel.

A két ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-124/2008, illetve Vj-125/2008.

Budapest, 2009. június 16.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu