A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) célja, hogy fúziós eljárásrendjét a gazdasági szereplők és gyakorlati szakemberek tapasztalatainak a felhasználásával is fejlessze, hatékonyabbá tegye. Ennek érdekében a GVH nyilvános konzultációra hívja a piaci szereplőket, ügyvédi irodákat és egyéb érdekelt feleket (továbbiakban együtt: érdekeltek) a fúziós eljárásokkal, különösen is a GVH által alkalmazott fúziós űrlappal, a GVH-val folytatott konzultációkkal, a feltételek és kötelezettségekkel kapcsolatos eljárással, valamint a fúziós bejelentési küszöbszámok alkalmazásával összefüggésben rendelkezésre álló gyakorlati piaci tapasztalatok összegyűjtése érdekében. Jelen konzultáció egy átfogó felülvizsgálati program első lépése, melynek során a kialakuló fejlesztési irányokról a GVH további nyilvános egyeztetéseket is folytat majd.

Jelen konzultáció keretében a GVH 2011. június 20-ig várja írásban ( ide kattintva) az érdekeltek észrevételeit, az alább megadott szempontok mentén. A GVH a beérkezett észrevételeket az adatvédelmi szabályok figyelembevételével honlapján közzéteszi!

A kérdőív letölthető word formátumban

Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel, vagy további információra volna szüksége a fenti kérdéssor megválaszolásával kapcsolatban, úgy az alábbi elérhetőségeken állunk rendelkezésére: e-mail , tel.: 06-1-472-88-66

Köszönjük a közreműködését!

Gazdasági Versenyhivatal