Az összefonódások engedélyezési feltételeinek 2009-es módosítása következtében nagyobb hangsúlyt kap az összefonódás versenyhatásainak alapos elemzése, illetve az elmúlt évek jelentősebb és összetettebb összefonódási ügyek kapcsán felmerült tapasztalatok is azt mutatják, hogy a részletes piacelemzések eredményesen hozzájárulnak az egyes versenypolitikai aggályok objektív, tényszerű alapon történő felderítéséhez és tisztázásához. A nagyobb jelentőségű, többnyire bonyolult versenyjogi megítélésű ügyekben ennek folytán méginkább kiemelt jelentősége van annak, hogy az összefonódás vizsgálata jól meghatározott és megalapozott módszertan mentén zajló mélyreható, adatokon és kvantitatív elemzéseken nyugvó közgazdasági piacelemzésekre alapuljon.

A jelen tájékoztatóban ezért - kérdések és azokra adott rövid válaszok formájában - az alábbiakban ismertetjük röviden azokat az elméleti megfontolásokat és módszertani követelményeket, amelyek mentén a GVH az összefonódások vizsgálata során eljár. Ezen tájékoztató révén gyorsabbá és hatékonyabbá válhat az összefonódásban résztvevő és harmadik felek, valamint a GVH közti kommunikáció, és ezáltal az összefonódás vizsgálata. A tájékoztató célja az összefonódás vizsgálatának és az ehhez szükséges adatok megfelelő módon (megfelelő minőségben is időben) való, akár a kérelem benyújtásával egyidejű rendelkezésre bocsáthatóságának megkönnyítése.

Hasonló irányelvek megfogalmazása nyilvános formában nem idegen más versenyhatóságok gyakorlatától. Az összefonódások vizsgálatának elméleti kereteit az Európai Bizottság lefekteti a horizontális és nem-horizontális összefonódásokra vonatkozóan is, illetve megfogalmazza a közgazdasági elemzéssel és adatokkal kapcsolatos elvárásait; rendszerezi elemzési módszereit és elemzési elvárásait az angol Office of Fair Trading és Competition Commission, valamint a francia Autorité de la Concurrence; az International Competition Network is megfogalmaz fúziós elemzési módszerekre ajánlásokat.

A most közölt tájékoztatók négy témakör köré csoportosulnak:

  • Az összefonódások elemzésének módszertani megközelítése

  • A GVH kvantitatív elemzéseihez felhasznált adatok részletezettségére és minőségére vonatkozó elvek

  • Az összefonódás által érintett piac meghatározásának irányadó szempontjai

  • Az összefonódások nem-koordinatív horizontális hatásainak értékelésekor irányadó szempontok

Annak céljából, hogy visszajelzés érkezhessen arra, hogy az ezekben a dokumentumokban megfogalmazott gondolati keret mennyiben segíti az összefonódást tervező vállalatok és az azokat segítő szakemberek munkáját, a GVH 2010. május 17-én nyilvános konzultációra bocsátja ezeket a dokumentumokat.

A GVH 2010. július 6-án 13.30 órai kezdettel nyilvános megbeszélést tart, ahova minden hozzászólót szívesen lát. A megbeszélés részleteiről a későbbiekben adunk pontos tájékoztatást. Amennyiben írásbeli észrevételt kíván tenni a dokumentumokra, azokat kérjük 2010. június 10-ig (csütörtökig) postai vagy elektronikus úton juttassa el Csorba Gergely részére ( CSORBA.Gergely@gvh.hu ).

A szóbeli egyeztetés után véglegezés alatt álló anyagok letölthetőek PDF formátumban:

Tájékoztató a GVH által az összefonódás engedélyezése iránti eljárások során alkalmazott elemzési módszerekről, valamint az ezekhez szükséges adatok köréről és az adatokkal szemben támasztott követelményekről (58 KB)

Az összefonódások elemzésének módszertani megközelítése (112 KB

A GVH kvantitatív elemzéseihez felhasznált adatok (93 KB)

Az összefonódás által érintett piac meghatározásának irányadó szempontjai (149 KB)

Az összefonódások nem-koordinatív horizontális hatásainak értékelésekor irányadó szempontok (172 KB)

A beérkezett észrevételek letölthetőek PDF formátumban: