Budapest, 2021. augusztus 12. – Az idei évben jubilál a szakmai célközönsége által jelenleg ismert szakmai-tudományos formájában a Gazdasági Versenyhivatal félévente megjelenő magyar nyelvű szakmai kiadványa, a versenyjoggal, versenypolitikával foglalkozó Versenytükör, amelyben magas szakmai színvonalú jogi és közgazdasági írások szerepelnek.

         A nemzeti versenyhatóság célja a Versenytükör megjelentetésével, hogy az érdeklődők hazai és külföldi (azon belül is kiemelten EU, EU tagállami és USA) versenypolitikai, versenyjogi témákat, így különösen új jogszabályokat, hatósági és bírósági döntéseket, jelentősebb empirikus és elméleti közgazdasági eredményeket bemutató tudományos szintű cikkeket, elemzéseket olvashassanak.  

         Az elmúlt 10 évben 27 számmal jelentkezett a Versenytükör, ezek közül 7 különszám volt, összesen közel 280 cikk jelent meg a lapban, melyet 160 szerző publikált. Bár a Versenytükör a GVH szakmai folyóirata, ugyanakkor nem csak a Hivatal munkatársai számára kínál publikálási lehetőséget, így a szerzők között találhatunk több bírót, elismert ügyvédet, kutatót, egyetemi oktatót, de a német versenyhatóság elnökének, az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatósága vezetőjének, és az OECD verseny részlege igazgatójának írása is emelte a folyóirat szakmaiságát.  

         A folyóiratban megjelenő magas színvonalú szakmai cikkek, tanulmányok, esszék a kiadványt a versenyjogi fejlemények elsőszámú jogi-tudományos fórumává és egyben a szakmai-tudományos folyóiratok egyik legjelentősebb hazai képviselőjévé tették., Ezt jól mutatja, hogy az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának, Állam- és Jogtudományi Bizottsága által közzétett felmérése szerint a Versenytükör 230, hozzá hasonló hazai szakmai-tudományos folyóirat közül a 26. – tehát a legjelentősebb közel 10%-ba tartozó – legtöbbet hivatkozott jogi-tudományos szakmai folyóirat 2021-ben Magyarországon, melyre a nemzeti versenyhatóság méltán büszke.

         A Gazdasági Versenyhivatal fontosnak tartja a környezetvédelmet, ennek érdekében több intézkedésével is a papírmentes hivatal kialakításán dolgozik. Ennek egyik lépéseként a 2020-as évtől a Versenytükör kizárólag digitális formában jelenik meg.

         A folyóirat Szerkesztőbizottságában olyan kiemelkedő szakmai tudással rendelkező személyeket találunk, mint Rigó Csaba Balázs a GVH és egyben a Szerkesztőbizottság elnöke, Bak László a GVH elnökhelyettese, Domokos László az Állami Számvevőszék elnöke, Koltay András a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora, Kovács László a Közbeszerzési Hatóság elnöke, Varga Zs. András a Kúria elnöke.

         A lap főszerkesztője Tóth András a GVH elnökhelyettese, tagjai pedig Bara Zoltán a Budapesti Corvinus Egyetem professzor emeritusa, Nagy Csongor István a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanára, Pünkösty András a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi adjunktusa, Osztovits András a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, Szilágyi Pál a Versenyjogi Kutatóközpont igazgatója és Tóth Tihamér a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dékánhelyettese.

A Versenytükör idei első, nyári száma színvonalas tanulmányokat tartalmaz a fenntarthatósági célok elérése és a versenyjog kapcsolatáról, a technológiai óriások rendszabályozásának versenyjogi hátteréről, valamint a hazai fúziókontrollnak a gazdasági válságból való kilábalásban betöltött szerepéről az elmúlt évtizedben.

A kiadvány letölthető a GVH honlapjáról.

GVH Sajtóiroda

Nyomtatható verzió PDF formátumban