Budapest, 2021. június 17. - Az OECD Versenybizottsága az elmúlt héten tartotta hagyományos nyári ülésszakát, amelyen a magyar versenyhatóság is aktív szerephez jutott.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagjainak versenyhatóságait összefogó Versenybizottságában, valamint annak két munkacsoportjában (Working Party on Competition and Regulation, Working Party on Co-operation and Enforcement) is képviseli Magyarországot. A szervezet kerekasztalok, illetve meghallgatások formájában vitatja meg az egyes szakmai kérdéseket, amelyekhez a versenyhatóságok a nemzeti tapasztalatok megosztásával járulnak hozzá.

Az idei évben a Versenybizottság 2021. június 7-11. között tartotta nyári ülésszakát, a járványhelyzetre tekintettel online formában. A GVH idén is aktívan közreműködött a bizottság munkájában: a magyar versenyhatóság munkatársai a Versenyjogi fellépés és az ágazati szabályozás összefüggései kapcsán, valamint a Versenyjogi megfelelési programok témában osztották meg a hazai tapasztalatokat.

A Versenyjogi fellépés és az ágazati szabályozás összefüggései témájában a GVH a pénzügyi szolgáltatások piacain (pl. bankkártya-piac, lakossági banki szolgáltatások piaca) lefolytatott vizsgálatain keresztül mutatta be, hogy tapasztalatai hogyan járulhatnak hozzá a törvényi szabályozás hatékony kialakításához. A magyar Versenyhivatal nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az ágazati szabályozó hatóságokkal élő és aktív együttműködést tartson fenn; a versenyhatóság ennek megfontolásait is bemutatta, kitérve arra, hogy egyes ágazatokban a hatóságok közötti együttműködés jogszabályi kötelezettséget is jelent. Előfordulnak olyan esetek, amikor valamely piaci magatartás az ágazati szabályoknak ugyan megfelel, azonban mégis felveti a versenyjogi szabályok megsértését: e kérdések vizsgálatára került sor például a GVH üres hordozói díjakkal kapcsolatos eljárásában is.

A Versenyjogi megfelelési programokkal kapcsolatos tapasztalatait és hivatali gyakorlatát a GVH 2012-től kezdődően mutatta be, a nemzeti versenyhatóság ugyanis immár 9 éve támogatja hangsúlyosan a vállalkozások versenyjogi tudatosságának fejlesztését és megfelelési erőfeszítéseit. A versenyhatóság ezen vállalati erőfeszítéseket értékelte többek között a képalkotó diagnosztikai eszközökkel, illetve a neuropacemaker eszközökkel kapcsolatos kartelleljárások során, vagy a radiológiai IT termékeket érintő ügyében. Az előadás hangsúlyozta azt is, hogy a GVH nem minden esetben fogadja el a felajánlást: a személyzeti tanácsadók kartelljének esetében a Versenytanács például nem tudta figyelembe venni bírságcsökkentő tényezőként, hogy az egyik vállalkozás anélkül vezette volna be megfelelési programját, hogy részt kívánt volna venni engedékenységi vagy egyezségi eljárásban, illetve tevőleges jóvátételt tanúsított volna. A Versenyhivatal kiemelte, hogy 2017-től kezdődően 10 versenykorlátozással kapcsolatos ügyben értékelte bírságcsökkentési tényezőként a megfelelési erőfeszítéseket, összesen több mint 360 millió forint értékben. A GVH információi szerint a cégek egyike sem tanúsított azóta versenyjogsértő magatartást.

A GVH szakmai anyagainak teljes szövege elérhető a hatóság honlapján:

https://www.gvh.hu/gvh/elemzesek/oecd_hozzajarulasok

GVH Sajtóiroda

Nyomtatható verzió PDF formátumban