Budapest, 2021. október 4. – A Gazdasági Versenyhivatal átlagosan 4 napon belül kiállított hatósági bizonyítvánnyal bírálja el az olyan egyszerű megítélésű összefonódásokat, amelyek nem vetnek fel versenyaggályokat. A többségi állami tulajdonban lévő kockázati tőkealapok pedig kevesebb adminisztrációval és így gyorsabban tudják az Európai Bizottság által a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánított állami támogatással megvalósuló tőkebefektetéseiket kihelyezni.

          Az Országgyűlés elfogadta a Versenytörvény azon módosítását, amely szerint a többségi állami tulajdonban lévő tőkealapok kihelyezései esetében az összefonódást a feleknek nem kell bejelenteniük a Gazdasági Versenyhivatalhoz.

„Az ilyen állami pénzügyi tőkebefektetések célja éppen az, hogy egy termék vagy szolgáltatás piacra vitelét elősegítsék elsősorban olyan start-up vállalkozások esetében, amelyek termékei vagy szolgáltatásai még fejlesztési szakaszban vannak, vagy marginális piaci jelenléttel rendelkeznek. Már csak ezért sem valószínűsíthető versenyaggály. Annak ellenére, hogy a GVH az egyszerű megítélésű, versenyaggályt fel nem vető fúziókat átlagosan 4 napon belül elbírálja, a befektetés mértékéhez képest a GVH-hoz való fúziós bejelentés előkészítésének jogi költség- és munkaidő igénye sok esetben aránytalan megterhelést jelentett a befektetők számára. Ez a bürokráciacsökkentő döntés egyértelműen kedvez a hazai gazdaságnak.” – mutatott rá Rigó Csaba Balázs, a nemzeti versenyhatóság elnöke.

A javaslat által érintett körbe tartozó befektetések összértéke 2018-tól kezdődően meghaladta a 10,5 milliárd forintot, amely révén az állami többségi tulajdonában lévő tőkealapok eddig összesen 22 start-up vállalkozás indulását segítették. A nemzeti versenyhivatal az eddig megvizsgált 22 összefonódást tudomásul vette, és ezekben egyetlen esetben sem azonosított versenyaggályt. A befektetések átlagos medián értéke mindössze 300 millió forint volt, amely jellemzően több ütemben került a vállalkozásokhoz kihelyezésre, több évre biztosítva számukra a termékük vagy szolgáltatásuk fejlesztéséhez, illetve piacra viteléhez szükséges pénzügyi hátteret.

A jogszabály-változás eredményeként a GVH-nak a tranzakció zárásától számított 6 hónapon belül utólag lesz lehetősége versenyfelügyeleti eljárást indítani, amennyiben fennáll a verseny jelentős csökkenésének veszélye.

A magyar gazdaságban az elmúlt 10 évben egyértelműen növekvő trendet mutat a versenyhivatalhoz bejelentett összefonódások száma. A 2010. évi adatokhoz képest a bejelentések száma 2020-ra 42%-kal növekedett, azaz évről-évre több fúziót ellenőriz a hivatal.

A bejelentéses rendszerre történő áttéréssel, az e-ügyintézés bevezetésével és az adminisztrációs terhek jelentős csökkentésével a GVH a versenyaggályt fel nem vető összefonódások elbírálása tekintetében európai összehasonlításban immár az egyik leggyorsabb versenyhatóság. „Az egyszerű megítélésű hatósági bizonyítvánnyal kezelt ügyek átlagos elintézési ideje 4 napra csökkent, a komplexebb I. fázisú összefonódások átlagos elintézési ideje 82,5%-kal 17 napra, a legbonyolultabb II. fázisú ügyek átlagos elintézési ideje pedig 62%-kal 71 napra csökkent.” – olvasható az Összefonódások (fúziók), mint a gazdasági növekedés lehetséges eszközei  című tematikus kiadványban.

GVH Sajtóiroda

Nyomtatható verzió PDF formátumban