Gazdasági Versenyhivatal
1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Sajtófőnök

A Gazdasági Versenyhivatal közleménye

Az Arago Rt. irányítást szerezhet a PICK Rt. felett

A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa március 8-án engedélyezte, hogy az Arago Befektetési Holding Rt. irányítást szerezzen a PICK-Szeged Szalámigyár és Húsüzem Rt. felett.

Az irányításszerzési kérelem benyújtását megelőzte az Arago nyilvános vételi ajánlata 2001. október 1-jén a PICK részvényeinek 100%-os felvásárlására. (Ezt többszöri határidő-módosítás és felfüggesztés után a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2001. december 3-án jóváhagyta.)

A versenytanács határozata szerint az Arago és a PICK összefonódása nem hoz létre és nem erősít meg gazdasági erőfölényt, tekintettel a résztvevők tevékenységi körének nagymérvű eltérésére és az Arago azon kinyilvánított szándékára, hogy a PICK gazdálkodásában hosszú távú pénzügyi befektetőként kíván részt venni. A nyilvános vételi ajánlat versenyfelügyeleti jóváhagyása mellett a versenytanács 1,2 millió forint bírság kiszabását látta indokoltnak , mivel az Arago Befektetési Holding Rt. késedelmesen nyújtotta be a közvetlen irányításszerzés engedélyezésére irányuló kérelmét.

Budapest, 2002. 03. 11.

Dr. Polgárdy Géza