Gazdasági Versenyhivatal
1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Sajtófőnök

A Gazdasági Versenyhivatal közleménye

Egymilliós bírság gazdasági erőfölénnyel visszaélésért

A budaőrsi "Gyertyaláng Kegyeleti Szolgálat" temetkezési kft. ellen indult eljárásban a Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa megállapította, hogy a kft. gazdasági erőfölénnyel való visszaélést valósított meg

  • -

    versenytársaival szemben az üzemeltetéssel összefüggésben alkalmazott díjakkal, mivel azok összege meghaladja az általa a végfogyasztóknak felszámított - a belső temetési munkák ellenértékét is tartalmazó díjat, illetve

  • -

    a ravatalozói díj 40.000,- Ft összegben való meghatározásával.

Mindezen körülményekre tekintettel a versenytanács a kft-t 1 millió (azaz Egymillió) forint bírság megfizetésére kötelezte.

Budapest, 2002. 03. 25.

Dr. Polgárdy Géza