Gazdasági Versenyhivatal
Sajtófőnök

A Gazdasági Versenyhivatal közleményei

Megszüntetett eljárás az MTM - SBS Televízió Rt. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal annak megállapítása céljából indított versenyfelügyeleti eljárást az MTM - SBS Televízió Rt. ellen, hogy nevezett az általa használt "Magyarország vezető televíziója" reklámszlogennel megtévesztette-e a fogyasztókat, ezáltal megsértette-e a versenytörvényt.

A GVH versenytanácsa által - tárgyalás mellőzésével - a mai napon meghozott határozat szerint a vizsgálat tárgyává tett reklámszlogen azt az üzenetet közvetítette a fogyasztók részére, hogy a tv2 televíziós csatornát nézik a legtöbben, miközben a nézettségi mutatók szerint ez 2001. decemberétől már nem felelt meg a valóságnak. Az állítás így alkalmas volt a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására, ám ez a versenyt olyan csekély mértékben veszélyeztette, hogy a versenytanács lehetőséget látott a hiba kijavítására, s ennek idejére az eljárás szüneteltetésére. Az MTM - SBS Televízió Rt. korábban vállalta, hogy a kifogásolt reklámszlogent csak akkor alkalmazza, ha a tv2 valamennyi nézettségi mutatóban a 4 év feletti népességben egész napra vetítve visszaszerzi vezető pozícióját és ezt 6 hónapon keresztül folyamatosan meg is tartja.

Az utóvizsgálat megállapítása szerint a szünetelés időtartama alatt az MTM - SBS Televízió Rt. vállalásának eleget tett, ezért a versenytanács az eljárást megszüntette.

Budapest, 2002. november 26.

Dr. Polgárdy Géza