Gazdasági Versenyhivatal
Sajtófőnök

A Gazdasági Versenyhivatal közleményei

Nem minősült átmeneti irányításszerzésnek a DDM Kft megvétele a Heidelberger számára

A Duna-Dráva Mészművek Kft (DDM) feletti irányításszerzés a német Heidelberger Zement Aktiensellschaft cementipari csoport magyarországi érdekeltségei átalakításának egyik késői terméke. A DDM története 1988. november 1-én kezdődött, amikor a beremendi cementgyár állami vállalatból zártkörű alapítással létrehozták a Beremendi Cement- és Mészipari Rt-t (BCM). A BCM részvényei egyenlő arányban kerülek a Heidelbergerhez és az ugyancsak német Schwenk csoporthoz. A BCM 1997-ben beolvadt a Dunai Cement- és Mészmű Kft-be (DCM Kft), ezzel egyidejűleg a BCM megszűnt és jogutódja a DCM Kft lett. A DCM Kft tulajdonosa ugyancsak a fent említett két német vállalkozás lett, az üzletrészek egymás közötti 50-50 százalékos megoszlásával. Az új vállalkozás Duna-Dráva Cement- és Mészművek Kft. (DDCM) elnevezéssel került cégbírósági bejegyzésre. A DDCM váci gyárában a mészgyártás 1999. augusztusában megszűnt. A tulajdonosok úgy határoztak, hogy a társaság tevékenységében szervezetileg különüljön el a cement- és a mész üzletág. A Duna-Dráva Mészművek Kft (DDM) a 2000. március 16-án aláírt kiválási szerződés alapján kivált a DDCM-ből, és beremendi székhellyel a jogelőd DDCM mészüzletágának tevékenységét folytatta.

A Heidelberger 2002. április 30-án kivásárolta a Schwenk üzletrészét a DDM Kft-ben azzal a szándékkal, hogy azt továbbértékesíti egy harmadik vállalkozásnak. Erre való hivatkozással a tranzakciót átmeneti irányításszerzésnek tekintette, amely a versenytörvény szerint nem számít vállalatok összefonódásának, ezért engedélyt sem kell hozzá kérni. Az átmeneti irányításszerzés törvényi feltételei azonban szigorúan meghatározottak és csak viszonylag szűk körben alkalmazhatók. A versenytörvény csak meghatározott típusú vállalatok számára teszi lehetővé az átmeneti irányításszerzést, nevezetesen csak biztosítóintézetek, pénzügyi holding társaságok, vegyes tevékenységű holding társaságok, befektetési társaságok vagy vagyonkezelő szervezetek valósíthatnak meg átmeneti irányításszerzést. A felsorolt vállalkozástípusok mindegyikének fogalmi definíciója megtalálható, illetőleg levezethető a megfelelő magyar törvényekből. Ezt alkalmazta a versenytanács, amikor megállapította, hogy a Heidelberger nem minősülhet vegyes tevékenységű holdingnak, mert nem irányít hitelintézetet.

A Heidelberger ezért elmulasztotta az engedély iránti kérelem beadásának határidejét, s ezért a versenytanács 1.610.000,- forint mulasztási bírsággal sújtotta. Egyben - utólag, 2002. 10. 31-én - feltételszabás nélkül engedélyezte a DDM kivásárlását.

Budapest, 2002. 11. 04.

Dr. Polgárdy Géza