Gazdasági Versenyhivatal
1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Sajtófőnök

A Gazdasági Versenyhivatal közleményei

Felfüggesztett eljárás a Kraft-Stollwerk ügyben

A Kraft Csoportnak a Stollwerk Budapest Kft. feletti irányítás megszerzésének engedélyezése iránti kérelme kapcsán indult eljárásban a mai napra, 2002. április 11-re kitűzött tárgyalás elmarad, mert a GVH versenytanácsa az eljárást felfüggesztette.

Az eljárás felfüggesztésére azért került sor, mert a Triász-Perry Kft. arról értesítette a Stollwerk AG-t, hogy az átruházni kívánt üzletrészre vonatkozóan törvényes elővásárlási jogot kíván gyakorolni, és a Stollwerk AG vitatva a tranzakció jogosságát bírósághoz fordult.

Ily módon bírósági döntés függvénye, hogy az üzletrész megvásárlására a Kraft vagy a Triász-Perry Kft. jogosult, mely döntés hiányában a kérelmezett összefonódás tárgyában a Gazdasági Versenyhivatal által érdemi döntés azért nem hozható, mert a bírósági döntés függvényében a versenytanácsnak tartalmában és jogi következményében is eltérő döntési lehetőségei állnak fenn.

Budapest, 2002. április 11-én

Dr. Polgárdy Géza