Gazdasági Versenyhivatal
1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Sajtófőnök

A Gazdasági Versenyhivatal közleménye

Időhöz és feltételekhez kötött mentesítés a kartelltilalom alól

A Versenytanács a 2002. május 9-én megtartott tárgyaláson hozott határozatával az OTP Bank Rt., a Mol Rt. és a Matáv Rt. közös, Multipont nevű törzsvásárlói programjáról szóló megállapodásról döntött. Miután a megállapodást a versenytörvény kartelltilalmi szabálya alapján értékelte, a Versenytanács meghatározott feltételeket szabott ahhoz, hogy a Multipont kártya a versenytörvény értelmében jogszerűen működhessen.

A Versenytanács határozata szerint: a Multipont program 2004. december 31. napjáig mentesül a versenytörvényi tilalom alól, azzal a feltétellel, hogy a kibocsátott összes Multipont kártyák száma nem haladhatja meg a 250 ezret. Azt a kötelezettséget is előírta a Versenytanács a Multipont programban partner vállalkozások számára, hogy a forgalomban lévő törzsvásárlói és bankkártyáik számáról és forgalmáról félévente a további versenyhatósági monitoring és elemzés érdekében adjanak tájékoztatást.

A Versenytanács ezt a döntését a hazai törzsvásárlói kártyapiac és a fogyasztó viselkedés jellemzői alapján, a piac egyelőre bizonytalan dinamikáját figyelembe véve alakította ki, abból a versenyaggályból kiindulva, hogy a Multipont program résztvevői jelentős ügyfélbázissal rendelkező vállalkozások. Konkrétan a Multipont kártya piaci helyzetét és a programban résztvevő vállalkozások tekintetében értékelhető célját és hatását is külön vizsgálva jutott a Versenytanács arra a döntésre, hogy a ma még kialakulatlannak tekinthető piacon csak a megszabott feltételekkel lehet jelen a Multipont kártya.

Budapest, 2002. május 9-én

Dr. Polgárdy Géza