Gazdasági Versenyhivatal

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

Sajtófőnök

A Gazdasági Versenyhivatal közleménye

A Phillip Morris Kft. adott forgalmazási megállapodásainak kartelltilalom alóli mentességének megállapítása

A Phillip Morris Magyarország Kft. (PMHV) kérelemmel fordult a Gazdasági Versenyhivatalhoz, hogy a versenyhatóság állapítsa meg: az általa 2002. februárjában megkötött kizárólagos forgalmazási megállapodások a vonatkozó kormányrendelet - 53/1997. (III.26.) - alapján jövő év április 9-ig mentesülnek a versenytörvény szerinti kartelltilalom alól.

A GVH Versenytanácsa a mai napon tárgyalás mellőzésével meghozott határozatával a kormányrendelet szerinti mentesülést az adott forgalmazási megállapodásokat illetően megállapította.

A Versenytanács ugyanakkor megkövetelte a megállapodások átalakítását két vonatkozásban is:

  • 1.

    a kizárólagos nagykereskedőnek sem tilthatja meg a gyártó, hogy un. passzív eladásokat teljesítsen a felségterületén kívülre, valamint

  • 2.

    a megállapodásban a gyártó nem korlátozhatja az export irányú továbbeladást sem.

A dohány-nagykereskedelemben 2001 óta jelentős szerkezeti átalakulás zajlik, amelyet a British-American Tobaco kezdett meg azáltal, hogy korábbi nagykereskedő partnereitől megválva saját terjesztői hálózatot épített ki, amelyre azután rábízta teljes termelésének forgalmazását. Ez az átalakulás folytatódott miután a Phillip Morris is felhagyott a korábban követett, un. szelektív disztribúciós rendszer alkalmazásával és áttért a kizárólagos forgalmazás rendszerére. (A szelektív disztribúció lényege, hogy bármely nagykereskedő jogosult a gyártótól közvetlenül vásárolni, ha megfelel a gyártó által rögzített feltételeknek, míg a kizárólagos forgalmazás rendszerében a gyártó előzetesen kiválasztja a viszonteladó partnereit, felosztja a termékeivel ellátni kívánt területet közöttük és egy-egy nagykereskedőnek a saját területére vonatkozóan kizárólagosságot biztosít a dohánytermékeinek továbbeladására).

Miközben az ilyen megállapodások lényegében kizárják egy-egy termék forgalmazásában az un. "márkán belüli" versenyt , azaz a nagykereskedelem szereplői közötti versenyt, ugyanakkor az elosztási rendszer hatékonyabbá tétele következtében erősödhet a "márkák közötti" verseny. Ha fennáll a különböző termékek versenye, a kizárólagos forgalmazást megvalósító megállapodások - bizonyos feltételekkel - rendszerint mentesülnek a kartelltilalom alól.

A versenytörvény 1996-os jogharmonizációs módosítása lehetőséget adott a kormánynak arra, hogy rendeletben határozza meg a kizárólagos forgalmazási megállapodásokra vonatkozó mentesítési feltételeket, amelyek megléte esetén e megállapodások a versenyhatóság mérlegelésére bízott külön engedélyezés nélkül mentesülnek a törvényi kartelltilalom alól. A versenyhatóság a kormányrendelet szerinti mentesülést megállapítja, ha annak feltételeit teljesültnek látja, de a mentesülést maga a kormányrendelet biztosítja.

A csoportmentesség alá tartozás egyik különösen fontos feltétele az, hogy a megállapodás nem tilthatja meg a viszonteladónak a számára biztosított területen kívülre irányuló un. passzív eladásokat. Ez azt jelenti, hogy a Phillip Morris nem tilthatja meg a kizárólagos viszonteladónak egy "felségterületén" kívüli dohánybolttól érkező megrendelés teljesítését. Azt azonban megtilthatja a gyártó, hogy ilyen megrendeléseket a viszonteladó aktívan (például marketing eszközök segítségével) elősegítsen. Miután a Phillip Morris a megállapodásokat ennek megfelelően módosította, a Versenytanács megállapította, hogy így megfelelnek a kartellmentességet biztosító kormányrendelet előírásainak. A mentesülés megállapítása azért a 2003. április 9-ig terjedő időszakra szól, mert akkor új mentesítési kormányrendelet lép majd hatályba, mely új versenyhatósági eljárást és az akkori piaci helyzet vizsgálatát igényli.

Budapest, 2002. június 18.

Dr. Polgárdy Géza