Gazdasági Versenyhivatal
Sajtófőnök

A Gazdasági Versenyhivatal közleménye

A TARAVIS Kft. jogsértésének megállapítása bírság kiszabása nélkül

A fogyasztók megtévesztésének gyanuja miatt indult versenyfelügyeleti eljárás a sárvári TARAVIS Baromfi és Élelmiszeripari Kft. ellen miután a GVH tudomására jutott, hogy nevezett baromfi termékeit egy adott időszakban "Sárvári... a legjobb hazai!" reklámszlogennel forgalmazta.

A GVH versenytanácsa a mai napon megtartott tárgyaláson megállapította a következőket:

A TARAVIS Kft. 2001. novemberétől az általa bérmunkában végzett termékek gyártásához olyan csomagolóanyagot biztosított, amely az áru megnevezésén és a jogszabályilag előírt jelöléseken kívül valóban feltüntette a "Sárvári ... a legjobb hazai!" reklámszlogent. E jelmondatot azonban 2002. februárjában még a bejelentés GVH-ba érkezése előtt a nem kifogásolható "Sárvári... legjobb a hazai!" változatra módosította.

A GVH vizsgálata az eredetjelzést (Sárvári) és a felsőfokú minősítést (legjobb) tartalmazó jelmondat egyes elemeit külön-külön és egységében is értékelte. Arra a következtetésre jutott, hogy a "Sárvári" eredet megjelölés használata megilleti a Kft-t, mivel a gyártás okán a sárvári kötődés valós. Ellenben a jogsértést megállapíthatónak, de csekélynek tartotta a felsőfokú jelző használata miatt, hiszen a Kft. nem tudta bizonyítani annak megalapozottságát. Végül a mondatot egységében értékelve nem talált jogsértést, mert a versenytársak nem kerültek hátrányos helyzetbe nem gyakorolt torzító hatást a piaci versenyre és nem okozott olyan versenytársi sérelmet, amely alkalmas lenne a fogyasztók jogellenes elvonására.

A Kft. a jogszerűtlen felsőfokú jelzőhasználatot maga is elismerte; ennek megváltoztatására önként és haladéktalanul maga intézkedett, még az eljárás megindulása előtt.

A versenytanács végül is a jogsértést fentiek szerint megállapította, ám a kifogásolt magatartás csekély piaci súlyára tekintettel, s mivel a Kft. haladéktalanul maga intézkedett a jogsértés felszámolására, s mert a piaci viszonyok torzulása nem volt megállapítható, a bírság kiszabásától eltekintett.

Budapest, 2002. szeptember 09.

Dr. Polgárdy Géza