Gazdasági Versenyhivatal
1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.
Sajtófőnök

A Gazdasági Versenyhivatal közleménye

A Hejőcsabai Cement- és Mészművek (HCM) feletti vélelmezett irányítás szerzés

A döntés

A mai napon az eljáró versenytanács határozatot hozott a HCM feletti vélelmezett irányítás szerzés ügyében: a hivatalból indult eljárást jogsértés hiányában megszüntette , mivel

 • -

  az 1996-os részvény tranzakció időpontjában a svájci Holcim (régebben: Holderbank) csoporthoz tartozó német BAB-t, mint külföldi, Magyarország területén gazdasági tevékenységet közvetlenül nem végző vállalkozót, a GVH gyakorlata szerint nem terhelte engedélykérési kötelezettség

 • -

  az 1999-es részvény adás-vétel nem eredményezett változást a HCM feletti irányítási viszonyokban.

Háttér

A GVH 2001 során, bejelentés nyomán, három cementpiachoz kapcsolódó ügyben kezdett hivatalból eljárást:

 • -

  a Bélapátfalvi Cement. és Mészipari Rt. (Bécem) feletti irányítási viszonyok tisztázása

 • -

  a Hejőcsabai Cement és Mészipari Rt. (HCM) feletti irányítási viszonyok tisztázása

 • -

  a cementgyárak közötti kartellezés.

A Bécem ügy kapcsán a Versenytanács módosító határozata megállapította, hogy

 • -

  a német és svájci tulajdonú társaságok 1997-ben közös irányítást szereztek a Bécem felett (a részvények 50-50 %-át birtokolták)

 • -

  ehhez engedélyt nem kértek, ezért összesen 12 millió Ft. bírságot szabott ki,

 • -

  az irányítás szerzés azonban engedélyezhető lett volna, hiszen az érintett cégek már az ügylet előtt is képesek lettek volna a Bécem piaci működését meghatározni, mivel együttesen a részvények 60%-ával rendelkeztek.

A határozatot mind a bejelentő országgyűlési képviselő, mind a vállalkozások megtámadták a Fővárosi Bíróság előtt, tárgyalás tartására még nem került sor.

A cementpiacon megvalósult esetleges ár-, piacfelosztó vagy érzékeny információkat cserélő kartellt vizsgáló harmadik ügy még folyamatban van, határozat 2002 folyamán várható.

A HCM határozat indokolásához

Az eljárás során a Versenytanács három alkalommal is előzetes álláspontban tájékoztatta az eljárás alá vont vállalkozókat álláspontjáról. A feltárt tényállás szerint ugyanis

 • -

  valószínűsíthető volt, hogy a HCM felett 1996-ban az abban korábban is részesedéssel rendelkező svájci Holcim csoporthoz tartozó BAB Gmbh. tényleges irányítást szerzett, miután a társaságban korábban többségi részesedést birtokló magyar befektetői konzorcium részvényeit a Holcim csoporthoz tartozó CeBeKa Kft. megszerezte, majd csoporton belüli, illetve ismeretlen irányítási viszonyú cégeknek eladta; továbbá

 • -

  az ügyletet a versenytörvény alapján érdemben kifogásolni lehetett volna, mivel az a magyar cementpiacon közös erőfölény megerősödéséhez, a verseny további csökkenéséhez vezethet,

 • -

  az alkalmazandó 1990-es versenytörvény nyomán kialakított gyakorlat szerint azonban a BAB, mint Magyarországon gazdasági tevékenységet nem folytató vállalkozás, nem tartozik a törvény személyi hatálya alá.

A GVH korábbi - 1996. december 31-ig hatályban levő - versenytörvényen alapuló következetes gyakorlata a külföldi cégek magyarországi tulajdonszerzését nem tekintette engedélyköteles irányítás szerzésnek, ha a külföldi nem végzett az ország területén gazdasági tevékenységet.

Az eljáró versenytanács szerint elképzelhető lett volna az 1990-es törvénynek egy gazdaságilag életszerűbb, kiterjesztő értelmezést is adni, amely alapján a Magyarországon már letelepedett, termelő gazdasági társaságban irányítói pozícióval rendelkező külföldi gazdasági tevékenységet folytatónak minősülne.

Hosszas mérlegelés után azonban, tekintettel az alkotmányosság, a jogbiztonság követelményeire, nem tartotta lehetségesnek a vállalkozás fogalmát, az 1990-es, ma már hatályban nem levő törvény kapcsán újraértelmezni.

Budapest, 2002. január 8-án

Dr. Polgárdy Géza