Gazdasági Versenyhivatal
Sajtófőnök

A Gazdasági Versenyhivatal közleménye

Mérsékelte a bírságot a Legfelsőbb Bíróság

A GVH versenytanácsa még 1999-ben egymillió forintra bírságolta a Magyar Orvosi Kamarát, miután megállapította, hogy Etikai Kódexének több pontja is alkalmas a versenykorlátozást tilalmazó versenytörvényi szabály megsértésére. Jelesül: az 1998. július 1-től hatályos kódexnek az orvosi ténykedések hirdetésére vonatkozó 131-137. pontja, valamint az orvosi díjtételekre vonatkozó része 140. pontjának "az ajánlott összeg alatti díjért munkát vállalni etikai vétség" szövegű első fordulata a gazdasági verseny korlátozásának tilalmába ütközik.

A Magyar Orvosi Kamara a GVH versenytanácsa ezen döntése utóbbi kitétele (140. pont) ellen keresettel élt. Ennek nyomán a Fővárosi Bíróság döntést hozott, s határozatában mind a jogalap, mind a bírság összegének vonatkozásában a GVH versenytanácsának döntését helyben hagyta.

A Magyar Orvosi Kamara e döntés ellen fellebbezéssel élt, melynek nyomán a Legfelsőbb Bíróság 2002. október 16-án meghozott határozata a jogalap vonatkozásában a Fővárosi Bíróság döntését megalapozottnak találta, a bírság összegét azonban egymillió forintról kettőszázezer forintra mérsékelte, figyelemmel a Magyar Orvosi Kamara érveire.

Budapest, 2002. 10. 21.

Dr. Polgárdy Géza