Gazdasági Versenyhivatal
Sajtófőnök

A Gazdasági Versenyhivatal közleményei

Új taggal bővülnek az Arago-csoport húsipari érdekeltségei

A Versenytanács 2002. október 31-i határozatával engedélyezte, hogy az Arago-csoporthoz tartozó Szegedi Paprika Rt megszerezze a Szegedi Konzervgyár konzervgyári és hűtőházi tevékenységre alkalmas eszközeit. Az eladó az a SZEKO Rt volt, amelyet Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata - egy Kft-vel közösen - abból a célból alapított, hogy a már jó ideje nem üzemelő Szegedi Konzervgyárban újra meginduljon a termelés. Az Arago-csoport bevonására végül is ezen cél megvalósítása érdekében került sor.

Az összefonódás csak a húskonzervek piacán eredményezhet csekély mértékű koncentráció emelkedést. Az összefonódással érintett további piac a gyorsfagyasztott termékek piaca, amelyen az Arago-csoport vállalkozásai eddig nem voltak jelen. A Szegedi Paprika Rt számára a gyorsfagyasztás üzletág átvétele lehetővé teszi, hogy a felvásárolt hústermékek minősítése után a magasabb minőségű hústermékek ne csak az alacsonyabb minőséget igénylő konzervgyártásban kerüljenek felhasználásra. A fűszer- és az ételízesítő termékek , ezen belül a fűszerpaprika piac át az összefonódás nem érintette.

Budapest, 2002. 11. 04.

Dr. Polgárdy Géza