Gazdasági Versenyhivatal
1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.
Sajtófőnök

A Gazdasági Versenyhivatal közleménye

Mentesítés a versenykorlátozás tilalma alól, - kikötéssel

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Borostyán-Kert Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. ellen annak nyomán indított hivatalból versenyhivatali eljárást a GVH, hogy a Bt. egy versenytársa bejelentéssel élt. Ebben kifogásolta azt, hogy az önkormányzat és a Bt. közötti üzemeltetési szerződés a Bt-n kívül minden más vállalkozást kizár a ravatalozási tevékenység végzéséből s ez így a gazdasági versenyt korlátozó megállapodásnak minősül.

A GVH az eljárás során megállapította, hogy a ravatalozónak - melyet az önkormányzat építtetett és tulajdonában is áll - az idők során több kezelője volt, s emiatt állaga erősen megromlott. Az önkormányzat ezért egyetlen felelős kezelőt akart, mely megoldás az állagmegőrzést is biztosítja, s üzemeltetési szerződést kötött a Borostyán-Kert Bt-vel.

A GVH versenytanácsa megállapította, hogy az önkormányzat és a Bt. között létrejött üzemeltetési szerződés hármas pontjának azon része, mely szerint "más temetkezési vállalkozó a ravatalozásba nem folyhat bele" valóban versenyt korlátozó. Ám 2004. december 31-ig ezt mentesítette a gazdasági versenyt korlátozó megállapodásokra vonatkozó tilalom alól azon kötelezettség előírása mellett, hogy a Borostyán-Kert Bt. a 2002., a 2003. és 2004. években alkalmazott ravatalozási díjait legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott előző évi fogyasztói árnövekedés mértékével (inflációs ráta) emelheti.

A jogsértés csekély súlyára tekintettel a versenytanács a bírság kiszabását mellőzte.

Budapest, 2002. január 24.

Dr. Polgárdy Géza