SAJTÓFŐNÖK

A Gazdasági Versenyhivatal közleménye

Versenykorlátozás nemleges megállapítása, illetve egyedi mentesítés iránti kérelem elutasítása

A Debreceni Ügyvédi Kamara Hajdú-Bihar megye területén a Kamara tagjai és a jogkereső ügyfelek közötti megbízási szerződésekben a megállapodás tárgyát képező díjakra nézve ajánlott díjakat kíván közzétenni.

A kérelmet - amely a díjképzési ajánlat vonatkozásában kérte annak megállapítását, hogy a Kamara közgyűlési határozata nem minősül gazdasági versenyt korlátozó megállapodásnak - a versenytanács elutasította . A versenytanács álláspontja szerint a horizontális - a versenytársak (ügyvédek) közötti versenyre ható - kamarai határozat versenykorlátozó hatást válthat ki, mivel a részben - a díjak mértéke tekintetében - azonos érdekű kamarai tagok számára lehetővé teszi versenytársaik várható, jövőbeni árpolitikájának ismeretét, illetve azt, hogy a piacon a versenytársak által érvényesítendő díjakat kalkulálja.

A kamarai határozat alkalmas a jelenleg egymástól eltérő díjak egységesítésére, mely eltérő díjak kifejezhetik ez eltérő szakmai és egyéb - szolgáltatást befolyásoló - körülményeket.

Az ajánlott díj elősegítheti a kamarai tagok magatartásának összehangolását, illetve azt a képzetet keltheti, hogy az ajánlott árral járó szolgáltatás szellemi értéke és önköltsége van az ajánlott ár közelében (azzal szinkronban) amiből következően az olcsóbb szolgáltatás - pl. szakmai színvonalát tekintve - egyben kevésbé értékes.

A versenytanács a kamarai határozat egyedi mentesítésére irányuló kérelmet is elutasította, mivel az nem felel meg maradéktalanul a mentesítés törvényi feltételeinek (pl. fogyasztói érdekek).

Budapest, 2003. 09. 09.

Dr. Polgárdy Géza sk.