A Gazdasági Versenyhivatal sajtóközleménye

Versenyfelügyeleti eljárás a Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Rt. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal azt követően indított versenyfelügyeleti eljárást a Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Rt. ellen, hogy észlelte, az eljárás alá vont, illetve annak jogelődje az áthidaló kölcsön kamatának változása kapcsán valószínűsíthetően megsértette a versenytörvény rendelkezéseit.

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Rt. az általános szerződési feltételek, üzletszabályzatok, formanyomtatványok, szerződések, ügyfeleknek szóló levelek révén megvalósult tájékoztatása által azt ígérte a fogyasztók számára, hogy ha a lakás-előtakarékoskodó által igénybe vett áthidaló kölcsön kamata változik, akkor az nemcsak az új, hanem a korábban megkötött szerződéseket is érinteni fogja. Eközben az áthidaló kölcsön kamatának 2002. május 1-jei és 2003. július 1-jei változása csak az újonnan megkötött szerződéseket érintette.

A Versenytanács megállapította, hogy a Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Rt. a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított. E magatartás további folytatását a Versenytanács megtiltotta és 6.000.000 Ft bírság megfizetésére kötelezte a vállalkozást.

A Versenytanács kiemelte, nem önmagában az minősül versenyjogilag jogsértőnek, hogy a vállalkozás nem módosította a vele korábban szerződött fogyasztók számára kedvezően az áthidaló kölcsön kamatát. A versenyjogi értékelés azt találta jogsértőnek, hogy az eljárás alá vont annak ellenére nem módosította a vele korábban szerződött fogyasztók számára kedvezően az áthidaló kölcsön kamatát, hogy számukra olyan tájékoztatást adott, hogy a kamatváltozás, a kamat csökkentése a már meglévő áthidaló kölcsönszerződéseket, a teljes szerződésállományt fogja érinteni.

Budapest, 2003. december 11.

(GVH)