SAJTÓFŐNÖK

A Gazdasági Versenyhivatal közleménye

Megszüntetett eljárás a B.A.Z. megyei ATI Kft. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal annak kivizsgálása céljából indított eljárást a B.A.Z. megyei Autóközlekedési Tanintézet Szolgáltató Kft. ellen, hogy nevezett megsértette-e a versenytörvényt, amikor a megye egyes részein megjelenő "Dobverő" című információs hetilapban közzétett reklámjában "Az ATI-nál a legolcsóbban, a legjobb képzést kapja!" állítást alkalmazta.

A GVH versenytanácsa a mai napon tárgyalás mellőzésével meghozott határozatában megállapította, hogy a válllalkozás versenytársaihoz viszonyítottan a legolcsóbban kínálja szolgáltatásait. A vállalkozás azt nem tudta bizonyítani, hogy az általa használt felsőfokú jelző ("legjobb képzés") például a sikeres gépjárművezetői vizsgát tett fogyasztókra vonatkozó adatok révén számszerűsíthetően is objektíven megalapozott. Így ezzel a magatartásával a vállalkozás jogsértést követtett el.

A versenytanács ennek ellenére indokolatlannak találta az eljárás további folytatását, mivel a rendelkezésre álló adatok azt támasztják alá, hogy a vizsgálat tárgyává tett magatartás csekély hatást gyakorol a versenyre. Úgy ezen körülményre, mint arra tekintettel, hogy a jogsértés megállapítása elegendő ahhoz, hogy a vállalkozást visszatartsa hasonló jogsértés jövőbeni elkövetésétől, a versenytanács az eljárást megszüntette.

2003. január 16.