SAJTÓFŐNÖK

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (versenytörvény) legutóbbi (2001. évi) módosítása óta tartalmazza a 36. § (6) bekezdést, amely szerint:

"A Gazdasági Versenyhivatal elnöke a Versenytanács elnökével együttesen a Gazdasági Versenyhivatal jogalkalmazási gyakorlatának alapjait ismertető közleményt adhat ki. A közleménynek kötelező ereje nincs, rendeltetése a jogalkalmazás kiszámíthatóságának növelése."

E viszonylag új jogintézménnyel a GVH most él első alkalommal, és az alább megnevezett

három közlemény tervezetét

2003. május 27-től kezdődően négy hónap időtartamra, azaz 2003. szeptember 30-ig a honlapján (www.gvh.hu), Értékelések/Fórum, vitaanyagok elérési útvonalon észrevételezésre közzéteszi.

A közzétételre a véglegesítés előtti észrevételek megtételének lehetővé tétele céljából kerül sor. A közlemények végső változatai a beérkezett észrevételek feldolgozása és hasznosítása után készül el, azonban a közleménytervezetek alapvető funkciójukat már az észrevételek megtételére rendelkezésre álló időszakban is ellátják.

A GVH vezetése kéri, hogy mindazok, akik az alábbi közlemények tervezetei által érdekeltnek (érintettnek) érzik magukat, a megjelölt határidőn belül - azaz 2003. szeptember 30-ig - írásos formában juttassák el észrevételeiket Gazdasági Versenyhivatalhoz.

1.) AZ I ÉS II FÁZISÚ ELJÁRÁSBAN ENGEDÉLYEZHETŐ ÖSSZEFONÓDÁSOK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSÉNEK SZEMPONTJAI

A Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a GVH versenytanácsa elnökének 1/2003. számú együttes közleményének tervezete

E közleménytervezet azt ismerteti, hogy a GVH milyen szempontok és megfontolások alapján dönt abban a kérdésben, hogy az összefonódás engedélyezése iránti kérelmet a versenytörvény 63 § (3) bekezdés a) pontja szerinti (a továbbiakban: I. fázisú) vagy a versenytörvény 63. § (3) bekezdés b) pontja szerinti (a továbbiakban: II. fázisú) eljárásban bírálja el.

2.) A BÍRSÁG ÖSSZEGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA ANTITRÖSZT ÜGYEKBEN

A Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a GVH versenytanácsa elnökének 2/2003. számú együttes közleményének tervezete

A jelen közleménytervezet azokat a jogszabály által meghatározott szempontokat részletezi, amelyek alapján a GVH meghatározza az antitröszt ügyekben (versenykorlátozó megállapodások és gazdasági erőfölénnyel való visszaélés) kiszabott versenyfelügyeleti bírság mértékét. A versenytörvény 78. §-a rendelkezik a GVH által kiszabható versenyfelügyeleti (érdemi) bírságról, a teljesség igénye nélkül nevesítve néhány, a bírság meghatározásakor figyelembe veendő szempontot. A közleménytervezet bemutatja a bírság kiszabásának menetét, szempontjait, azok tartalmát és egymáshoz viszonyított súlyát, megadva ezáltal a bírság kiszámításának módszerét.

3.) A KARTELLEK FELTÁRÁSÁT SEGÍTŐ ENGEDÉKENYSÉGI POLITIKA ALKALMAZÁSA

A Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a GVH versenytanácsa elnökének 3/2003. számú együttes közleményének tervezete

A jelen közleménytervezet célja, hogy a GVH bírságolási politikájáról szóló közleménytervezetben általánosságban említett engedékenységi politika alkalmazását részletezze, vagyis azoknak a feltételeknek a meghatározása, amelyek teljesülése esetén a kartellben részt vevő, a kartell feltárását tevékenyen elősegítő vállalkozások mentesülhetnek az egyébként kiszabásra kerülő bírság egésze, vagy annak egy része alól. Alkalmazására a két vagy több versenytárs vállalkozás közötti olyan titkos kartell megállapodások esetében kerülhet sor, amely megállapodások vagy összehangolt magatartások (továbbiakban: megállapodás) közvetlenül vagy közvetve az árak rögzítésére, a piac felosztására - beleértve a versenytárgyalási összejátszást is - vagy termelési, eladási kvóták meghatározására irányulnak.

Budapest, 2003. május 27.