SAJTÓFŐNÖK

A Gazdasági Versenyhivatal közleménye

Ötmilliós bírság a MATÁV Rt-nek

A Gazdasági Versenyhivatal annak kivizsgálására indított eljárást a Magyar Távközlési Rt ellen, hogy nevezettt "Ritmus 100" díjcsomagjával kapcsolatos tájékoztatásaival megtévesztette-e a fogyasztókat, s így versenyjogsértést követett-e el.

A GVH versenytanácsa a mai napon megtartott tárgyaláson megállapította, hogy a MATÁV Rt. a "Ritmus 100" díjcsomagjával kapcsolatos szórólapok, Internet, a " Hírmondó" című kiadvány, más írásbeli tájékoztatók és telefonon elérhető szóbeli tájékoztatásai révén megtévesztette a fogyasztókat . Nevezett ugyanis hiányos, illetve téves tájékoztatást adott a fogyasztóknak egyrészt arról, hogy a határozott időtartamra szóló szerződés felmondása csak egy meghatározott időtartamon belül lehetséges díjmentesen, s ha nem ezen időtartam alatti a felmondás, akkor a fogyasztónak a díjcsomag havidíjának 24-szeresét kell megfizetnie. Továbbá, hogy az előfizető nem jogosult előfizetői szerződés alapján létrejött jogviszony "átírására" a szerződésmódosítás érvényességi ideje alatt. Végül arról, hogy a díjcsomagot választó fogyasztó lemond az őt jogszabály alapján megillető szolgáltató-választási jogáról.

Mindezekre tekintettel a versenytanács a MATÁV Rt részéről a versenytörvény megsértését megállapította, a jogsértő magatartás folytatását megtiltotta, végül a vállalkozást 5 (azaz Öt) millió forint bírság megfizetésére kötelezte. A bírság összegének megállapításakor a versenytanács figyelembe vette a MATÁV Rt piaci helyzetét, a jogsértő magatartás tanusításának időtartamát, végül azt, hogy vele szemben már több, elmarasztalással záruló versenyfelügyeleti eljárás is folyt. Enyhítő körülményként került figyelembe vételre, hogy a vállalkozás a jelen eljárás alatt intézkedéseket tett a tájékoztatások jogsértő jellegének megszüntetése érdekében.

Budapest, 2003. 02. 27.

Dr. Polgárdy Géza sk.