SAJTÓFŐNÖK

A Gazdasági Versenyhivatal közleménye

Visszaélt gazdasági erőfölényével Elek Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) azt követően indított versenyfelügyeleti eljárást Elek Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ellen, hogy észlelte; nevezett mint tulajdonos megtagadta a Fiber Net Rt. Kábeltelevíziós szolgáltatótól a hálózat kiépítéséhez szükséges közterület használatára vonatkozó hozzájárulást, s az sérthette a versenytörvény gazdasági erőfölénnyel való visszaélést kimondó tilalmát.

A GVH versenytanácsa a mai napon megtartott tárgyaláson megállapította, hogy Elek Város Önkormányzatának Képviselőtestülete - tulajdonosi minőségében - visszaélt gazdasági erőfölényével azáltal, hogy indokolatlanul zárkózott el az ügylet jellegének megfelelő üzleti kapcsolat létrehozásától.

A versenytanács egyben kötelezi Elek Város Önkormányzatának Képviselőtestületét, hogy a Fiber Net Rt. Kábeltelevíziós szolgáltató szerződéskötéséhez szükséges dokumentumai és nyilatkozata kézhezvételétől számított 30 napon belül nyilatkozzék írásban a szerződési ajánlatra.

A versenytanács a jogsértés megállapításán túl, bírság kiszabását nem tartotta indokoltnak.

Budapest, 2003. 03. 04.

Dr. Polgárdy Géza sk.