SAJTÓFŐNÖK

A Gazdasági Versenyhivatal közleménye

Bírság kartellező pápai autósiskoláknak

A Gazdasági Versenyhivatal azt követően indított versenyfelügyeleti eljárást öt Pápán tevékenykedő autósiskola ellen, hogy tudomására jutott; nevezettek versenykorlátozó magatartást tanúsítanak az azonos tevékenységgel piacra lépni kívánó Eniac Kft-vel szemben.

A GVH versenytanácsa a mai napon megtartott tárgyaláson megállapította, hogy 2001. júliusától öt autósiskola, a Turbó Gépjárművezető-képző Kft., az Ajkai 1. sz. GVMK, a veszprémi székhelyű ATI Megyei Autóközlekedési Kft, valamint két egyéni vállalkozó megsértették a versenytörvényt, amikor addigi piaci pozícióik megőrzése érdekében egymással egyeztetve léptek fel az újonnan piacra lépni kívánó Eniac Kft-vel szemben. (Nem engedték számára a Határ úti rutinpálya használatát, nem működtek vele együtt az elméleti vizsgaszervezés során, az Eniac Kft. tevékenységét lejárató hirdetést tettek közzé a helyi lapban.) E versenykorlátozó (kartellező) cselekményekért a versenytanács a Turbo Kft-t 600.000.-Ft (Hatszázezer forint) az Ajkai 1. sz. GVMK-t 350.000.-Ft (Háromszázötvenezer forint) az ATI Kft-t 150.000.-Ft (Egyszázötvenezer forint) bírság megfizetésére kötelezte.

Az ugyancsak elmarasztalt, jogsértést elkövető két egyéni vállalkozó bírságolásától a versenytanács eltekintett, mivel a kiszabható bírság esetükben olyan alacsony összegű lehetett volna, amelynek visszatartó ereje erősen kétséges.

A határozat indoklása szerint nem tilos az új piaci szereplővel szemben fellépni, azzal éles versenyt folytatni: jogsértő viszont, ha a piacon szereplő versenytársak egyeztetik egymás között a - véleményük szerint - agresszív belépővel szembeni válaszlépéseket. A bírságok mértéke a jogsértés csekély piaci hatása, illetve az eljárás alá vontak pápai bevételének mértéke miatt alacsony.

* * *

Megjegyzés:
Az ugyancsak a mai napra (14.00 órára) kitűzött, a Goodwil Pharma Kft. ellen folyamatban lévő ügy tárgyalás mellőzésével kerül lezárásra, így erről a sajtó tájékoztatása később történik meg. A ma 15.00 órára tárgyalásra kitűzött, a Vivendi Rt. elleni eljárás eredményéről ugyancsak később adunk tájékoztatást.

Budapest, 2003. 05. 08.

Dr. Polgárdy Géza sk.