SAJTÓFŐNÖK

A Gazdasági Versenyhivatal közleménye

Megszüntetett eljárás a Nemzeti Autópálya Rt. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal a Fővárosi Bíróság határozata alapján indított versenyfelügyeleti eljárást a Nemzeti Autópálya Rt. (NA Rt.) ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés gyanúja miatt. Elsőként tisztázni kellett, hogy az Rt. egyáltalán erőfölényben van-e az M3-as, majd az M7-es autópályák építésével illetve felújításával kapcsolatos kivitelezési munkák által érintett piacon? Amennyiben erőfölényben van, akkor ezzel való visszaélésnek minősül-e az Rt. azon magatartása, hogy nem válaszolt egy, korábban a kivitelezési munkálatokban megbízást kapott egyik jelentős vállalat megkereséseire, mikor többször is az autópálya építési munkálataiban való részvételi lehetősége iránt érdeklődött?

A versenytanács külön vizsgálta a gyorsforgalmi útépítések fő- és alvállalkozói piacait. Megállapította, hogy az NA Rt állami irányítású vállalkozás, amelynek szerződéses partnerei kiválasztását illető tevékenysége - a versenytörvény alapján - csak akkor minősülhet piaci magatartásnak, ha e tekintetben önálló döntési jogosultsággal rendelkezik. E tevékenységét azonban jelentősen korlátozta, hogy a fővállalkozó kiválasztásához, s a vele kötendő szerződés megkötéséhez az illetékes minisztérium és a MEH jóváhagyására volt szüksége.
Mindenek alapján a versenytanács megállapította, hogy a fővállalkozó kiválasztásában az NA Rt.-nek nem volt kellő döntési autonómiája ahhoz, hogy e vonatkozásban a versenytörvény hatálya alá vonható legyen.

Az üzletkötéstől való elzárkózásra, illetőleg az erre vonatkozó ajánlat válasz nélkül hagyására vonatkozóan az NA Rt. döntési autonómiája az alvállalkozóinak kiválasztásában az M7 felújítási munkálataiban már megvolt, ezért az ezzel kapcsolatos tevékenysége piaci magatartásnak minősül. E tekintetben vizsgálható volt az erőfölény megléte, illetve az erőfölénnyel való visszaélés vélelme.

Az NA Rt. egyedüli megrendelője a Magyarországon építendő gyorsforgalmi utak fejlesztési és fenntartási munkálatainak. A vevői erőfölény megállapíthatóságának azonban e tekintetben további szükséges (bár nem elégséges) feltétele, hogy az eladói oldal szereplői kizárólagosan vagy meghatározó mértékben függjenek attól, hogy a vélelmezetten erőfölényben lévő vevő létesít-e vagy fenntartja-e velük az üzleti kapcsolatot az érintett piacon. Ilyen egyoldalú gazdasági függőség az NA Rt., illetve a fővállalkozóként is szóba jöhető építési vállalkozásokkal szemben nem volt megállapítható.

Végül a versenytanács döntése értelmében egyébként sem minősülhetett volna visszaélésszerű magatartásnak olyan vállalkozás ajánlatkérésének figyelmen kívül hagyása, amellyel - az M3-as autópálya korábbi, Gyöngyös-Füzesabony közötti szakaszának építése kapcsán - perben állt. Mindezen körülményekre figyelemmel a GVH versenytanácsa az NA Rt. elleni eljárást megszüntette.

Budapest, 2003. 06. 02.

Dr. Polgárdy Géza sk.