SAJTÓFŐNÖK

A Gazdasági Versenyhivatal közleménye

Megszüntetett eljárás az OTP Bank Rt. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal a fogyasztók megtévesztésének gyanúja miatt indított versenyfelügyeleti eljárást az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. ellen, miután észlelte, hogy egy fővárosi kerületi, kéthetente megjelenő közéleti lap egyik (2003. február 19-ei) számában egész oldalas reklám jelent meg. E reklám a Lakossági Folyószámla, a Lakossági Megtakarítási Számla és a Takaréklevél Plussz termékek esetén akár 8 %-os kamatról adott tájékoztatást, noha az adott időszakban a termékek aktuális kamata nem érte el a 8 %-ot.

A Bank álláspontja szerint e kifogásolt és vizsgálat tárgyává tett hirdetés nem az ő hibájából jelent meg, hanem megrendelés és előzetes egyeztetés hiányában, a lap tévedéséből.

A GVH vizsgálatának nem sikerült feltárnia, hogy a valóságnak - a bank által sem vitatottan - meg nem felelő reklám megjelenésére milyen módon került sor; abban az OTP Bank Rt.-nek milyen szerepe volt. Mivel nem valószínűsíthető, hogy az eljárás folytatása esetén e körülmények feltárhatóak lennének, a rendelkezésre álló adatok alapján pedig a kifogásolt reklám a versenyre csekély hatással volt, a GVH versenytanácsa az eljárást - tárgyalás mellőzésével - megszüntette.

Szükségesnek tartotta ugyanakkor - tekintettel a pénzügyi szervezetek által nyújtott tájékoztatások, a pénzügyi termékek, illetőleg az adott piac sajátosságaira is - felhívni a Bank figyelmét arra, hogy reklámtevékenységet olyan szervezeti keretek között, oly szervezeti rend által meghatározottan folytasson, amely a jövőben lehetővé teszi hasonló esetek megelőzését.

Budapest, 2003. 06. 12.

Dr. Polgárdy Géza sk.