Gazdasági Versenyhivatal közleménye

A GVH döntése a központi fordító iroda névhasználatáról

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Központi Fordítóiroda Kft. ellen lefolytatott versenyfelügyeleti eljárás eredményeként megállapította, hogy a vállalkozás a cégnevében szereplő "Központi" jelző használatával, valamint azzal, hogy hirdetéseiben szolgáltatásával kapcsolatosan a "szakfordítás, tolmácsolás 50 nyelven" és a "tanúsított fordítás" tájékoztatást szerepeltette, továbbá, hogy vállalkozását "az ország egyik legnagyobb és legfelkészültebb munkatársi gárdával működő fordító és tolmács szakcége"-ként reklámozta a fogyasztókat megtévesztette.

A Versenytanács a Központi Fordítóiroda Kft-t a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartásának további folytatásától eltiltotta, és kötelezte, hogy kezdeményezze cégnevének módosítását.
A Versenytanács határozatának indokolásában a névhasználattal kapcsolatban rámutatott, hogy a vállalkozás nevében szereplő "központi" jelző a fogyasztók úgy értelmezhetik, mintha a vállalkozás egy sajátos monopóliummal rendelkezik, állami közfeladatot lát el.
A vállalkozás reklámjaiban szereplő "tanúsított fordítás", "tanúsított minőségű fordítás" megjelölések, ugyancsak azt a látszatot keltik, amelyből a fogyasztók a kínált szolgáltatással kapcsolatosan az állam által jóváhagyott, közhiteles jellegű jogosítvány meglétét feltételezhetik.
A honlapon közzétett "az ország egyik legnagyobb és legfelkészültebb munkatársi gárdával működő fordító és tolmács szakcége" állítás megfelelő igazoltság hiányában szintén olyan tájékoztatásnak minősül, amely alkalmas a fogyasztók megtévesztésére.

Budapest, 2004. június 25.

dr. Horváth Anita
Sajtófőnök