A Gazdasági Versenyhivatal közleménye

A GVH elnöke aláírta a csatlakozás után a közösségi jog alkalmazását szabályozó, a tagállami versenyhivatalok együttműködését szabályozó dokumentumot

A közösségi versenyjog eljárásjogi reformját az 1/2003/EK tanácsi rendelet fogalmazza meg általános szabályokat adva egyebek mellett a Bizottság és a tagállami versenyhatóságok egymás közötti együttműködésének 2004. május 1-e utáni kereteire. A rendelet a bővítéssel azonos időpontban lép hatályba. A Bizottság Verseny Főigazgatósága, a 15 tagállami versenyhatóság, valamint a 10 csatlakozó ország versenyhatósága 2002 ősze óta az "Európai Versenyhálózat" (European Competition Network - ECN) keretében dolgozik azoknak a részletszabályoknak a kialakításán, amelyek a rendszer 2004. május 1-től történő működtetését és ezen belül a versenyhatóságok együttműködését fogják majd elősegíteni. Ez utóbbira vonatkozóan egy közlemény (Bizottsági közlemény a versenyhatóságok hálózatának együttműködéséről) lesz irányadó.

A közlemény olyan lényeges kérdésekkel foglalkozik, mint:

 • -

  az európai uniós hálózaton belüli hatóságok közötti ügyelosztás elvei,

 • -

  az ügyek elosztását segítő mechanizmus és ezzel összefüggő segítségnyújtás,

 • -

  információk cseréje a hálózaton belüli hatóságok közötti ügyátadás és párhuzamosan folytatott eljárások esetén, beleérve a bizalmas üzleti információk cseréjét és bizonyítékként való felhasználását,

 • -

  segítségnyújtás a hálózaton belüli más hatóságok részére eljárási cselekmények lefolytatásával,

 • -

  az engedékenységi politikák hatékonyságának biztosítása érdekében követendő eljárás, ezzel kapcsolatosan az információk átadására vonatkozó sajátos jogvédelmi garanciák,

 • -

  a Bizottság lehetőségei az ügyek elvonására,

 • -

  konzultációs lehetőségek a közösségi jog alkalmazása konzisztenciájának biztosítása érdekében és ezzel összefüggő eljárási kérdések.

A bizottsági közlemény nem bír jogforrási erővel, a Bizottságot köti. Erre tekintettel, valamint arra, hogy az a 26 versenyhatóság együttműködésről szól, ahhoz, hogy a közlemény tényleges jogbiztonságot jelentsen az üzleti világ szereplői, azaz a közösségi versenyjog potenciális alanyai számára, szükséges annak jelzése, hogy nemcsak a közösségi versenyhatóság, de a tagállami versenyhatóságok is a közleményben foglalt együttműködési elvek alapján folytatják együttműködésüket. Ezt egy - valamennyi ECN-tag által aláírt - közös nyilatkozat aláírása és közzététele jelenti. Ebben a Bizottság és a tagállamok kompetens hatóságai kijelentik, hogy elfogadják a közleményben megfogalmazott elveket, alávetik magukat ezeknek az elveknek, beleértve ezek körébe azt a megoldást, amely az engedékenységi politikákat igénybe venni kívánó vállalkozásokat védik.

A Gazdasági Versenyhivatal elnöke 2004. március 18-én aláírta azt a dokumentumot, amely alapján kinyilvánítja, hogy a magyar versenyhatóság 2004. május 1-e után a közleményben foglaltaknak megfelelően működik együtt a hálózat tagjaival azokban az ügyekben, amelyekben a közösségi versenyjog alkalmazásával jár el.

Elnöki Titkárság