A Gazdasági Versenyhivatal sajtóközleménye

Új versenytanácstagok

A Gazdasági Versenyhivatal pályázatot hirdetett a két, korábban megüresedett versenytanácstagi munkakör betöltésére. A két eredményesen pályázó; Dr. Bán Tamás jogász és Szakadát László közgazdász.

Dr. Bán Tamás szakterülete eddig az alkotmányjog, közigazgatási jog, adatvédelem, gazdasági jog, hírközlés, energia jog volt. Az 1964-ben született szakember korábban dolgozott az Alkotmánybíróságon, a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, az Állami Bankfelügyeletnél, volt ügyvéd és a KHVM közigazgatási államtitkára, s több egyetemen is oktatott (államigazgatási illetve polgári ) jogot. Mindezek mellett jelentős számú szakmai publikáció szerzője.

Szakadát László 1963-ban született és 1987-ben szerzett diplomát Budapesten a Közgazdaságtudományi Egyetemen. Ezt követően 1995-ben a Central European Universeityn végzett, 1997-ben pedig a közgazdaságtudományok kandidátusa fokozatot szerezte meg. 1986-tól napjainkig végzett tervezés-statisztikai elemző munkát, évekig volt az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének segédmunkatársa, majd a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem adjunktusa, később docense, végül megbízott tanszékvezetője, dékán-helyettese. Az egyetemen évek óta angolul és magyarul is előadó tanár, nagyszámú itthon és külföldön megjelent könyv, tanulmány szerzője.

Dr. Bán Tamás és Szakadát László a Köztársasági Elnök úr előtt az esküt a mai napon letették, 2004. január 15-től pedig a Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsának új tagjaiként munkájukat megkezdik.

Budapest, 2004. 01. 13.

Dr. Polgárdy Géza sk.