Sajtóközlemény

A Kaposvári Egyetem részére épülő multifunkcionális központ építtetésének tárgyában kiírt közbeszerzési pályázat

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa gazdasági versenyt korlátozó megállapodás miatt megbírságolta a Baucont Rt-t és a Középületépítő Rt-t.

Az Oktatási Minisztérium 2002. április 3-án közbeszerzési eljárást írt ki a Kaposvári Egyetem részére épülő hallgatói multifunkcionális központ, oktatási és szolgáltatói férőhelyek, valamint informatikai központ megvalósítására, amelyen - más vállalkozások mellett - a Középületépítő és a Baucont is elindult, az utóbbi a Klíma-Vill Kft-vel (azóta Rt) alkotott konzorcium keretében. A pályázatok előzetes elbírálását követően csak e két vállalkozást kérték fel ajánlattételre.

A versenyfelügyeleti eljárás során megállapítást nyert, hogy a Baucont Rt. és a Középületépítő Rt. a végső ajánlattételt megelőzően olyan megállapodást kötöttek, amely bármelyikük nyerése esetére a vesztes félnek - alvállalkozói megbízás, illetve pénzbeli kárpótlás formájában - ellentételezési kötelezettséget írt elő. A GVH birtokába került ún. alvállalkozói tükörszerződések minden elemükben azonos tartalmúak voltak, csak a megbízó és megbízott cserélt helyet. A közbeszerzési törvény a vizsgált időszakban nem tilalmazta azt, hogy az ugyanazon közbeszerzési eljárásban versenytársként induló vállalkozások a megbízás elnyerését követően - műszaki és vagy kapacitás kihasználtsági okok miatt - egymást bevonják a munka megvalósításába, és ez a magatartás önmagában véve a versenyjogot sem sértené. Az ajánlattétel során, az eredményhirdetés előtt titokban megkötött tükörszerződések azonban a fenti okokkal nem magyarázhatóak, ezért céljuk a gazdasági verseny egyik fontos hajtóerejének, a vesztés kockázatának a csökkentése volt. Ez a magatartás a Tpvt. (a versenytörvény) 11. §-ának e) pontjába ütközően megvalósította a versenytársak közötti, a versenyeztetéssel kapcsolatos összejátszás tényállását.

A Versenytanács a versenyeztetés, ezen belül különösen a közbeszerzési eljárások során történő összejátszást a gazdasági verseny tisztaságát súlyosan sértő cselekménynek minősítette, ezért a Baucont Rt-t és a Középületépítő Rt-t egyaránt 149-149 millió forint bírsággal sújtotta.

Budapest, 2004.03.19.

Elnöki Titkárság