Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Gazdasági Versenyhivatal közleménye

A Gazdasági Versenyhivatal piacfelosztó kartell ügyben, engedékenységi politika alapján hozott újabb határozatot

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a 2005. november 29-én hozott határozatában piacfelosztó kartellben való részvétel miatt 8 millió forint bírságot szabott ki a Ferro s.r.l.-lel szemben. A kartell feltárása, s egyben a bírság alacsony összege, valamint az eljárás alá vont Bayer AG mentesülése a GVH engedékenységi politikájának eredménye.

A benzil-butil-ftalátot (BBP) érintő piacfelosztás 2000. augusztus és 2002. július között éreztette hatását Magyarországon. A BBP lágyító folyadék, amelyet műanyag felületbevonat készítésére használnak elsődlegesen a PVC, valamint más padlóburkoló-anyagok gyártásánál.

A Ferro-ra kirótt bírság összegét a Versenytanács a magyarországi forgalom nem túl jelentős mértékéhez képest állapította meg. A Bayer AG - mivel elsőként hozott a GVH tudomásra jogsértést bizonyító adatokat - a GVH engedékenységi politikája révén a bírság teljes elengedésében részesült. A GVH-t másodikként értesítő Ferro szintén tevékenyen együttműködött az eljárás során, ezért vele szemben a Versenytanács 30 %-os bírságcsökkentést alkalmazott.

A jelen ügyben alkalmazott bírságcsökkentés, illetve a bírságkiszabás mellőzésének alapját a GVH ún. engedékenységi politikája (leniency policy) jelenti, melyhez hasonló megtalálható az Európai Bizottság joggyakorlatában is. Ennek lényege, hogy a titkos megállapodásoknak lehetnek olyan résztvevői, akik készek részvételüket megszüntetni és a kartell létezéséről, működéséről a GVH-nak információkat szolgáltatni. A versenykorlátozó megállapodásban részt vevő vállalkozásoknak a hatósággal ily módon történő együttműködését a GVH a bírság teljes elengedésével vagy annak mérséklésével honorálja.

Egy kartellben résztvevő vállalkozással szemben kiszabható bírság teljes összegét a GVH akkor engedi el, ha az engedékenységi kérelmet benyújtó vállalkozás a GVH számára nem ismert kartellről elsőként szolgáltat olyan információkat és bizonyítékokat, amelyek alapján a vizsgálat megindítható. Akkor is bírságelengedésben részesül a vállalkozás, ha a GVH által már megindított eljárásban elsőként szolgáltat olyan új bizonyítékokat és információkat, amelyek alapján a jogsértés megállapítható, feltéve, hogy a benyújtás időpontjában a GVH még nem rendelkezett elegendő bizonyítékkal ahhoz, hogy a jogsértést megállapítsa.

A bírság csökkentésében pedig akkor részesülhet egy vállalkozás, ha ugyan nem elsőként szolgáltatott döntő bizonyítékot a GVH részére, azonban olyan bizonyítékot nyújt be a GVH-nak, amely egyértelműen többletértékű a már a GVH birtokában lévő bizonyítékokhoz képest.

Budapest, 2005. november 30.

Gazdasági Versenyhivatal
Főtitkárság Kommunikációs Csoport

További információ:
Baráth Erika
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker., Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest 5., Pf. 1036
tel.: (+36-1) 472-8985
fax: (+36-1) 472-8998
email: BARATH.Erika@gvh.hu
http://www.gvh.hu