Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Gazdasági Versenyhivatal sajtóközleménye

Ágazati vizsgálatokat indít az európai bizottság

A hír (2005. június 13.):

A Versenyjogi Főigazgatóság szektorvizsgálat keretében áttekinti a gáz- és árampiacot, illetve a lakossági bankszolgáltatás és az üzleti biztosítás piacát.

Az ágazati vizsgálat jogi háttere:

Az 1/2003/EK tanácsi rendelet 17. cikke értelmében a Bizottság átfogó vizsgálatot indíthat egy ágazatban vagy több ágazatot érintő egyfajta megállapodás tárgyában, ha a tagállamok közötti kereskedelem alakulása, az árak merevsége vagy más körülmények arra utalnak, hogy a belső piaci verseny korlátozott vagy torzult. Ez nem szükségszerűen feltételezi, hogy a vállalkozások jogsértő magatartást követtek el. Lényegében véve akkor kerül sor ilyen vizsgálatra, ha a verseny nem működik úgy, ahogy kellene, de nem ismertek ennek okai. Az ágazati elemzés során a Bizottság információt, dokumentációt, állásfoglalást kérhet a vállalkozásoktól és kereskedelmi szövetségektől egyaránt. A vizsgálat során párbeszédet folytatnak az iparszövetségek és a fogyasztóvédelmi szervezetek képviselőivel is. A Bizottság közzéteszi a vizsgálati eredményeket és az érdekelt felek erre észrevételeket tehetnek.

A tervezett menetrend:

Mind a pénzügyi szolgáltatások ágazata, mind az energiaszektor kulcsszerepet játszik a többi gazdasági tevékenység hatékony működésében. Év végére várható az egységes piac lehetőségeinek teljes kiaknázása útjában álló akadályok feltérképezése. Ezek adódhatnak a szabályozásból, az állami támogatásból vagy lehetnek magánjellegű akadályok. A részletes jelentést 2006-ban teszik közzé. A Bizottság megoldási javaslatokkal is előáll majd, szoros együttműködésben a nemzeti közigazgatásokkal, szabályozó testületekkel és versenyhatóságokkal.

Az energia ágazati vizsgálat:

Az energiapiaci vizsgálat kiegészíti a liberalizációs irányelvek végrehajtásának most folyó ellenőrzését. A fogyasztók és az újonnan piacra lépő vállalkozások aggályosnak tartják a nagykereskedelmi piac alakulását és a fogyasztók korlátozott választási lehetőségeit. A vizsgálat többek között a jelenlegi áremelések okát is fel kívánja tárni. Az előrejelzések szerint további áremelések várhatók, különösen a gázpiacon. Ez veszélyezteti az energia-érzékeny iparágak versenyképességét. A határokat átlépő szállítások elégtelennek bizonyulnak a tagállamok közötti árkülönbségek szűkítésére, sok régióban lassú a nemzeti piacok integrációja. Korlátozott az új szereplők belépése és erősen koncentráltak a piacok. A vizsgálat fényt deríthet a versenykorlátozó magatartást lehetővé tevő piaci viszonyokra és a versenyjog hatókörébe tartozó versenytorzulásokra.

A pénzügyi szektor vizsgálata:

A pénzügyi szolgáltatások területén azt vizsgálják, hogy működik-e a verseny és eléggé versenyzőek-e a piacok ahhoz, hogy a fogyasztók is élvezzék minden előnyét. A vizsgálat kiegészíti a Bizottság párhuzamosan zajló kezdeményezését az ágazati egységes piac szabályozási korlátainak eltávolítására. A jól működő pénzügyi piacok lehetővé teszik a vállalkozások hatékonyabb finanszírozását és biztosítását, és ezzel segítik a lisszaboni célkitűzések elérését a vállalatok versenyképességének javítására és az innováció növelésére. A vizsgálat információkat gyűjt a verseny torzulásáról a lakossági bankszolgáltatás és az üzleti biztosítás piacán, felderíti a versenykorlátozó magatartásokat és a monopolhelyzettel való visszaélést. A vizsgálat a bankkártyák piacának elemzésével indul, de minden lakossági banki, illetve üzleti biztosítási szolgáltatásra és termékre kiterjed majd, beleértve a közvetítőket is.