Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Gazdasági Versenyhivatal sajtóközleménye

A gyógyszer kiskeresekedelem versenyéről

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) azt javasolja a parlamenti képviselőknek, hogy támogassák mindazokat, a gyógyszerpiacot szabályozó törvényjavaslathoz érkezett módosítási javaslatokat, amelyek a gyógyszerpiacon, s a gyógyszerforgalmazás, ezen belül különösen a lakossági gyógyszer forgalmazás piacán a verseny hatékonyabb működését elősegítő törvényi változtatásokat javasolnak. A Gazdasági Versenyhivatal álláspontja, hogy a versenyt akadályozó törvényi korlátozások lebontása, a hatásosabb verseny kialakulása vezet el a társadalmi jólét növekedéséhez. A gyógyszertári szolgáltatások terén is bátran lehet építeni a verseny minőségét és hatékonyságát növelő, illetve árcsökkentő hatására.

Az Országgyűlés elé benyújtott, az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló T/16301. számú törvényjavaslat vitatott rendelkezéseinek célja, hogy a nem támogatott gyógyszerek körében elindítsák a gyógyszertárak közötti árversenyt, továbbá lehetőséget teremtsenek a vásárlói igények kiszolgálását időben és térben is javító új gyógyszertárak kialakításához.

A GVH 2002-2003-ban végzett piacelemzése bemutatta azt, hogy a gyógyszertári szolgáltatások, a gyógyszer kiskereskedelem piacán túlzott mértékű az állami beavatkozás. Egyúttal a GVH javaslatot is tett a piac deregulációs jellegű újraszabályozására.

Jól működő versenypiacokon a vállalkozások közötti verseny a szolgáltatások színvonalának javítására ösztönöz, s összességében csökkenti a termékek árszínvonalát is. Bátran lehet építeni a gyógyszer kiskereskedelmi szektorban, a gyógyszertári szolgáltatások területén is a verseny minőséget és hatékonyságot növelő, illetve árcsökkentő hatásaira. Ezen a területen nincsenek olyan szabályozási célok, vagy piaci kudarcok, amelyeket ne lehetne hatásos verseny mellett, kevesebb állami beavatkozással is megoldani.

A GVH fenntartja azt a véleményét, hogy a piacgazdasági törvényszerűségek figyelembe vételén alapuló, bátrabb deregulációra, s a terület újraszabályozására volna szükség, egyúttal azonban fontosnak tartja, hogy az első lépések megtételére mielőbb sor kerüljön.

A GVH levéllel fordult a parlamenti képviselőkhöz (a Parlament Egészségügyi Bizottságán, valamint a parlamenti frakciók vezetőin keresztül), hogy támogassák azokat a törvénymódosítási javaslatokat, amelyek alkalmasak a gyógyszer kiskereskedelemben jelenleg fennálló, verseny kiküszöbölését eredményező, egy szűk réteg érdekeinek megfelelő "közmegegyezés" megtörésére, a gyógyszertárak közötti szolgáltatási verseny és árverseny kialakítására annak érdekében, hogy a lakossági igényekhez rugalmasabban alkalmazkodó kínálat alakulhasson ki.

A jelenleg tervezett intézkedések között néhány, a piacnyitás szempontjából lényeges és előremutató rendelkezés is van, ezért fontos, hogy a Parlament is támogassa azok elfogadását.

A Gazdasági Versenyhivatal álláspontja, hogy

 • 1.

  Támogatásra érdemes a gyógyszertár alapítás engedélyezés oldása
  Ezért azok a módosítási javaslatok, amely akár a többletszolgáltatásokat (24 órás nyitva tartás, házhoz szállítás stb.) nyújtó patikák megnyitását, akár a vásárlók által tömegesen látogatott helyeken való patikaalapítást könnyítik, fontos támogatni.

 • 2.

  Feltétlenül szükség van az árversenyt akadályozó szabályozási korlátok megszüntetésére a nem támogatott gyógyszerek körében
  Ahhoz, hogy a vásárlók számára a nem támogatott gyógyszereknél esély teremtődjön az alacsonyabb áron történő gyógyszer beszerzésre, elindulhasson az árverseny, és megszűnjön a tiltott árkartell veszélye is, szükséges a nem támogatott gyógyszerek körében az árrés szabályozás megszüntetését.
  Kartellveszélyt idéz elő, ezért támogatásra nem ajánlható a gyógyszerész kamara feljogosítása ajánlott fogyasztói árak közzétételére.
  Ahhoz, hogy az árverseny ténylegesen is kialakulhasson, el kell törölni minden olyan szabályt, amely korlátozhatja az árversenyt, ár-összehangolási veszélyt idéz elő (pl. árengedményi tilalom).

 • 3.

  Elengedhetetlen a fogyasztói tájékozottság növelése is
  Olyan garanciális, fogyasztóvédelmi intézkedéseket is meg kell tenni, amelyek biztosítják a vásárlók számára, hogy a gyógyszerek választékáról és árairól a döntésük meghozatala előtt, rendszerszerűen és akadálytalanul tudjanak tényszerű információhoz jutni.

A tervezett intézkedések bevezetése esetén várható, hogy

 • -

  Javulni fog a gyógyszerhez való hozzájutás térben és időben is (kevesebb utánjárás, szabad ég alatt történő várakoztatás, kulturáltabb kiszolgálás).

 • -

  Ki lehet használni az árversenyből adódó alacsonyabb ár lehetőségét, ami csökkentheti a lakosság gyógyszerekre fordított kiadásait.

 • -

  A verseny élénkülése jótékonyan hathat a gyógyszertárak által ajánlott szolgáltatások kínálatára, s - különösen a helyhez kötött betegek számára - kialakulhatnak a más országokban már megszokott, könnyen igénybe vehető olyan kényelmi szolgáltatások, mint a házhozszállítás vagy a postai kiküldés.

Budapest, 2005. június 17.

dr. Horváth Anita
Sajtófőnök

További információ:
Dr. Horváth Anita
Gazdasági Versenyhivatal
Sajtófőnök
cím: 1054 Budapest, V.ker Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: (+36-1) 472-8966
mobil: 30-970-8191
email: HORVATH.Anita@gvh.hu
http://www.gvh.hu