Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Gazdasági Versenyhivatal sajtóközleménye

Az EU Bizottsága ágazati vizsgálatot indít a lakossági bankszolgáltatás és az üzleti biztosítás piacán és gáz- és árampiacon

A Európai Bizottság 2005. június elején két ágazati vizsgálatot indított, melynek célja annak feltérképezése, hogy működik-e verseny ezeken a piacokon, és eléggé versenyképesek-e a piacok ahhoz, hogy a fogyasztók is élvezzék minden előnyét. A pénzügyi szolgáltatások közül különös hangsúlyt fektetnek a lakossági bankszolgáltatás és az üzleti biztosítás területeire. A vizsgálat kiegészíti a Bizottság párhuzamosan zajló kezdeményezését a pénzügyi szolgáltatások egységes piacán a szabályozási korlátok eltávolítására. A gáz- és árampiaci verseny vizsgálata választ ad a fogyasztóknak és az új piaci belépőknek a nagykereskedelmi piacok alakulásáról és a fogyasztók korlátozott választási lehetőségeivel kapcsolatos aggályaira. Vizsgálni fogják többek között a jelenlegi energia árak emelkedésének okát is.

Az ágazati vizsgálatok során felkutatják azokat a lehetséges versenytorzulásokat, amelyek a versenyjog által kezelhetők. Ezt akár a Bizottság, akár a nemzeti versenyhatóságok által végrehajtott eljárások követhetik. A vizsgálat fényt derít majd a versenyellenes magatartást lehetővé tevő egyéb piaci körülményekre is. Nevezetesen, a versenyjogi ágazati vizsgálatok információkat gyűjtenek a lakossági bankszolgáltatás és az üzleti biztosítás területén, valamint a gáz és áram piacon, azzal a céllal, hogy megtalálják a verseny lehetséges torzulásait, melyek az EK-Szerződésnek a versenykorlátozó üzleti magatartásra és a monopolhelyzettel való visszaélésre vonatkozó szabályai (81. és 82. cikk) alapján kezelhetőek, akár a Bizottság, akár a nemzeti versenyhatóságok eljárásával az Európai Versenyhálózat keretében. Ha a vizsgálatok versenyellenes magatartást fednek fel, a Bizottság kész a megfelelő lépések megtételére, hogy az érintett piacokon helyreállítsa a versenyt.

A vizsgálatok kiviteléhez a Bizottság információt, dokumentációt, nyilatkozatot kérhet a vállalkozásoktól és a szakmai szövetségektől. A vizsgálatok során a Bizottság nyílt párbeszédet kíván folytatni az iparszövetségek és a fogyasztóvédelmi szervezetek képviselőivel, és folyamatosan tájékoztatja a piaci szereplőket és a fogyasztókat az előrehaladásról. A pénz és biztosítás piaci vizsgálatok főbb eredményeit 2006-ban hozzák majd nyilvánosságra. A gáz- és árampiaci vizsgálat kiegészíti az EU energiaügyi jogszabályok végrehajtásának most folyó bizottsági ellenőrzését és a részletes energiapiaci jelentés 2005 végére várható. További információk a Bizottság ágazati vizsgálatairól:
A Bizottság ágazati vizsgálatot indít a gáz- és árampiacon
A Bizottság ágazati vizsgálatot indít a lakossági bankszolgáltatás és az üzleti biztosítás piacán
http://www.europa.eu.int

Budapest, 2005. június 27.

dr. Horváth Anita
Sajtófőnök

További információ:
Dr. Horváth Anita
Gazdasági Versenyhivatal
Sajtófőnök
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: (+36-1) 472-8966
mobil: 30-970-8191
email: HORVATH.Anita@gvh.hu
http://www.gvh.hu