Nyomtatható verzió PDF formátumban

Gazdasági Vesenyhivatal közleménye

GVH "igen" a Nemzeti Tankönyvkiadó privatizációjára

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa 2005. január 18-án hozott határozatával engedélyezte, hogy az ÁPV Rt. privatizációs pályázatán nyertes Láng Kiadó és Holding Rt. megvásárolhassa a Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. közel 70 %-os szavazati hányadot megtestesítő részvénycsomagját. A versenytörvény (Tpvt.) alapján a tranzakció vállalkozások összefonódásának minősült, amelyhez a GVH engedélye volt szükséges.

A vállalkozások összefonódása mindazon termékpiacokat érinti, amelyek az összefonódásban résztvevő vállalkozáscsoportok bármelyik vállalkozásának tevékenységi körébe tartozik. Ennek alapján az ügyben a kiadói piac, illetve annak egyes önálló szegmensei (különös tekintettel a tankönyvek piacára), valamint az ezekhez két irányból, vertikálisan kapcsolódó piacok, a nyomdai szolgáltatások, illetve a különböző kiadványok (lapok, könyvek, stb.) kis- és nagykereskedelmi forgalmazásának piacai kerültek vizsgálat alá.
A versenyfelügyeleti eljárás során feltárt információk alapján, különösen, mert a két vállalkozáscsoport tevékenységeinek nem voltak számottevő "átfedő" területei, a Versenytanács megállapította, hogy a kérelmezett összefonódás egyetlen érintett piacon sem hoz létre, illetve erősít meg a Tpvt. 22. §-ában foglaltakra tekintettel meghatározott olyan gazdasági erőfölényes helyzetet, amely akadályozná a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacokon vagy azok jelentős részén. Ezért a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján az engedély nem volt megtagadható.

Budapest, 2005. január 19.

dr. Horváth Anita
Sajtófőnök

További információ:
Dr. Horváth Anita
Gazdasági Versenyhivatal
Sajtófőnök
cím: 1054 Budapest, V.ker Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: (+36-1) 472-8966
mobil: 30-970-8191
email: HORVATH.Anita@gvh.hu
http://www.gvh.hu