Nyomtatható verzió PDF formátumban

Az OTP hitelkártyáit népszerűsítő tájékoztatása alkalmas volt a fogyasztók megtévesztésére

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsa 2006. október 3-án tartott tárgyalásán hozott határozatában megállapította, hogy az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. 2003. októberétől egyes piaci tájékoztatásaiban a fogyasztók megtévesztésére alkalmasan közölte, hogy hitelkártya termékeit a fogyasztó "akár 45 napig kamatmentesen használhatja". Az OTP Bank hitelkártyáira vonatkozó kamattájékoztatása azért minősült jogellenesnek, mert nem tájékoztatta a fogyasztókat arról a lényeges körülményről, hogy a hitelkártyához kapcsolódó kamatmentesség csak bizonyos feltételek teljesülése esetén valósulhat meg. Az OTP Bank jogsértő magatartásáért 100 millió Ft versenyfelügyeleti bírság megfizetésére köteles.

A GVH által lefolytatott versenyfelügyeleti eljárás tárgyát az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. (a továbbiakban: OTP) azon tájékoztatásai képezték, melyekkel hitelkártyáit kívánta népszerűsíteni.

A versenytörvény szerint tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni. A fogyasztók megtévesztésének minősül ha az áru ára, lényeges tulajdonsága - így különösen összetétele, használata, az egészségre és a környezetre gyakorolt hatása, valamint kezelése, továbbá az áru eredete, származási helye, beszerzési forrása vagy módja - tekintetében valótlan tényt vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak, az árut megtévesztésre alkalmas árujelzővel látják el, vagy az áru lényeges tulajdonságairól bármilyen más, megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak. A vállalkozás által használt kifejezéseknek a mindennapi életben, illetőleg a szakmában elfogadott általános jelentése az irányadó annak megállapításánál, hogy a tájékoztatás a fogyasztók megtévesztésére alkalmas-e.

A versenytörvény ezen rendelkezései a fogyasztóknak az áruk, valamint szolgáltatások vásárlása tekintetében meglévő döntési szabadságát védik. A bármilyen módon megtévesztésre alkalmas információ akkor ütközik a versenytörvénybe, ha az ésszerűen eljáró fogyasztókat olyan döntésre sarkalja, amit a valós információ ismeretében nem hoztak volna meg.

A GVH a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására alkalmasnak ítélte az OTP-nek azon tájékoztatásait, melyben a vállalkozás azt állította, hogy "akár 45 napig kamatmentesen használhatja hitelkeretét", "ilyen jellegű költéseit akár 45 napig finanszírozza a bank", "akár 45 napig kamatmentesen, egyébként csak havi 1,2% kamattal". Ezek a kitételek a fogyasztók számára ugyanis azt a hamis látszatot keltik, hogy lehetőségük van maximum 45 napig kamat nélkül használni hitelkeretüket, s csak a határidő leteltétől kezdődően kell kamatot fizetniük a felvett hitel után. Az OTP ezen piaci tájékoztatásainak fogyasztók általi ily módon történő értelmezése azért is életszerű, mert a fogyasztók a hitelkártyát nem ingyenesen kapják, hanem azért éves díjat is kötelesek fizetni. Az OTP tájékoztatásaival ellentétben azonban a kamatmentesség feltételtől függ, mégpedig attól, hogy a fogyasztó a rendelkezésére álló meghatározott határidőn belül megfizeti-e a hitelkeretét terhelő összes tartozását (azaz vásárlások, készpénz felvételek, kamatok, költségek és díjak együttes összegét).

A GVH az OTP-t jogsértő magatartásáért 100 millió Ft versenyfelügyeleti bírsággal sújtotta.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-56/2006.

Budapest, 2006. október 3.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: (+36-1) 472-8985
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu