Nyomtatható verzió PDF formátumban

Ismét kartellezésért büntetett informatikai vállalkozásokat a GVH

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított a Synergon Informatikai Rt-vel, a Montana Információtechnológiai és Kommunikációs Rt-vel valamint a Hewlett-Packard Magyarország Kft-vel szemben. A három informatikai vállalkozás ugyanis a Magyar Fejlesztési Bank, a HVB Bank és a Nemzeti Autópálya Rt. által, különböző informatikai infrastruktúrák telepítésére, fejlesztésére, működtetésére, üzemeltetésére még 2003-ban és 2004-ben kiírt egyes versenytárgyalások illetve közbeszerzési eljárások során összejátszott egymással. A GVH e jogsértő magatartásért a Synergonnal szemben 38 millió forint, a HP-vel szemben 52 millió forint, a Montanával szemben 20 millió forint versenyfelügyeleti bírságot szabott ki.

A határozatban megállapítás nyert, hogy

 • 1.

  a Magyar Fejlesztés Bank (MFB) 2003. évi ún. "support" közbeszerzési pályázatával kapcsolatban a Synergon Informatikai Rt. (Synergon) és a Montana Információtechnológiai és Kommunikációs Rt. (Montana) a Synergon győzelme esetére vonatkozó megállapodást kötöttek, amely alkalmas volt a verseny korlátozására

 • 2.

  az MFB 2004. évi "support" és "exchange" projektjeivel összefüggésben a Synergon Informatikai Rt. és a Hewlett-Packard Magyarország Kft. (HP) megállapodott arról, hogy a HP átengedi a Synergonnak a "support" projektet, cserébe azért, hogy a Synergon elősegíti a HP tendernyerését az "exchange" projekt kapcsán

 • 3.

  a HVB Bank "WAN" projektjével kapcsolatosan a HP és a Montana versenykorlátozó hatás kifejtésére alkalmas megállapodást kötöttek

 • 4.

  a Nemzeti Autópálya Rt. 2003. októberében közzétett közbeszerzési eljárása kapcsán a HP és a Montana versenykorlátozó megállapodást kötöttek egymással.

A versenytörvény szerint jogellenes a vállalkozások közötti megállapodás és összehangolt magatartás, amely a gazdasági verseny megakadályozását, korlátozását vagy torzítását célozza, vagy ilyen hatást fejthet, illetve fejt ki. A vállalkozások közötti megállapodások és összehangolt magatartások versenyjogi megítélésének kiindulópontja azon követelmény, hogy a vállalkozások piaci döntéseiket önállóan hozzák meg, mellőzve a versenytársaikkal akarategységben tanúsított piaci magatartást. A piaci szereplőknek saját maguknak, önállóan kell kialakítaniuk a piacon általuk alkalmazott üzletpolitikát és magatartást, s ez az elvárás meggátol minden közvetlen vagy közvetett kapcsolatot az egymástól független piaci szereplők között.

A jelen eljárásban megállapított jogsértések tipikusan fővállalkozók közötti alvállalkozói megállapodások formájában valósultak meg. A Versenytanács már több ízben kifejtette korábbi határozataiban azt az alapelvet, hogy a versenyeztetési eljárások tisztaságát komoly mértékben veszélyezteti, ha az önálló ajánlattételre felkért vagy kiválasztott, rendszerint kisszámú vállalkozások egymás kölcsönös bevonására vonatkozó alvállalkozói megállapodásokat kötnek, különösen ha az adott feladatra egyébként ezen a körön kívüli vállalkozások is alkalmasak lennének. Az ilyen megállapodások lényege, hogy a fővállalkozók kölcsönösen biztosítják egymást arról, hogy akkor is részesedni fognak a megbízásból, ha nem ők lesznek a tender nyertesei. Ezáltal csökken a megrendelés elvesztése miatt elszenvedett veszteség, mérséklődik a piaci kockázat, ezen keresztül pedig a hatékony ár elérésére ösztönző nyomás.
A GVH e jogsértő magatartásért a Synergonnal szemben 38 millió Ft, a HP-vel szemben 52 millió Ft, a Montanával szemben 20 millió Ft versenyfelügyeleti bírságot szabott ki.
A bírság mértékének megállapításakor a GVH az adott tenderek értékét vette alapul, figyelembe véve a jogsértés súlyosságát, piaci hatását és a vállalkozásoknak a jogsértéshez való viszonyulását.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-40/2005.

Budapest, 2006. október 13.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu