Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Gazdasági Versenyhivatal és a PSZÁF Felügyeleti Tanácsa közös közleménye biztosítók és biztosítási alkuszok részére

A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) Vj-51/2005/184. ügyszám alatt hozott határozatában jogsértőnek minősített egyes, az eljárás alá vont biztosítók és biztosítási alkuszok között létrejött megállapodásokat.

A GVH a jogsértő magatartások további folytatását az érintettek részére a határozat kézhezvételétől megtiltotta.

A GVH határozatában kiemelte, hogy rendelkezése nem jelenti azt, hogy az eljárás alá vont biztosítók és alkuszok nem köthetnek megállapodást a jutalékra is kiterjedően. A GVH jelezte, hogy határozatával azt kívánja elérni, hogy ezen megállapodások a versenyjogi előírások tiszteletben tartásával kerüljenek megkötésre.

Az érintettek keresetet nyújtottak be a határozat bírósági felülvizsgálata céljából, amely jelen közlemény kiadásának időpontjában még nem zárult le.

A fentiekre tekintettel a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete és a GVH célszerűnek tartja felhívni a biztosítók és a biztosítási alkuszok figyelmét, hogy a határozat bírói felülvizsgálata során hozott döntés megszületéséig a GVH fentiekben ismertetett határozatában foglaltak figyelembevételével járjanak el az egymással kötött együttműködési megállapodásaik tekintetében.

Budapest, 2007. május 31.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu