Nyomtatható verzió PDF formátumban

Megtévesztette a fogyasztókat az OTP Életjáradék Zrt.

Az "OTP Életjáradék" konstrukcióról adott egyes tájékoztatásaival az OTP Életjáradék Zrt. megtévesztette a fogyasztókat - állapította meg a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). A vállalkozás egyebek mellett a lakásbiztosítással, a karbantartással, a gondozással és a közös költséggel kapcsolatban tett megtévesztő állításokat. A jogsértés miatt az OTP Életjáradék Zrt.-nek 18 millió forint bírságot kell fizetnie.

A GVH még 2007. márciusában indított eljárást az OTP Életjáradék Zrt. ellen, mivel felmerült a gyanúja annak, hogy a vállalkozás az Életjáradék konstrukciójáról szóló televízió és rádióreklámokban, a nyomtatott sajtóban, szórólapokon és óriásplakátokon, valamint a honlapján 2006. tavaszától 2007. tavaszáig a fogyasztókat megtévesztő állításokat tett közzé. A versenyfelügyeleti eljárás során kiderült, hogy az OTP Életjáradék Zrt. több helyütt is azt közölte a fogyasztókkal, hogy az életjáradéki szerződése megkötése esetén a járadékfolyósító fizeti a lakásbiztosítást, illetőleg a lakás biztosítását. A GVH szerint a "lakásbiztosítás", illetőleg a "lakás biztosítása" kifejezéseknek a mindennapi életben elfogadott általános jelentése alapján a fogyasztók arra a következtetésre juthattak, hogy a járadékfolyósító az általuk korábban megkötött lakásbiztosítás díját vállalja át. Ez a biztosítás az általános gyakorlat szerint magában foglalja úgy az ingatlan-, mint az ingóságbiztosítási fedezetet, valamint esetlegesen a kiegészítő felelősségbiztosítási és balesetbiztosítási fedezetet, illetőleg egyéb kiegészítő biztosításokat. Ezzel szemben a járadékfolyósító által fizetett biztosítás kizárólag az ingatlanbiztosítási fedezetet foglalja magában, így például az ingóságbiztosítást továbbra is a járadékosnak kell fizetnie. Ennek megfelelően a biztosítási díjról adott tájékoztatás nem minősül jogszerűnek. Ezen az sem változtat, hogy a fogyasztó a szerződéskötés folyamatának későbbi szakaszában tájékoztatást kap a járadékfolyósító által átvállalt díjjal fedezett biztosításról - amely tájékoztatóban egyébiránt már nem lakásbiztosításról, hanem ingatlan biztosításról van szó.

A vállalkozás tájékoztatásaiban díjmentes karbantartást is ígért a fogyasztóknak. A hirdetések semmilyen korlátozást nem tartalmaznak, így a fogyasztók arra következtethetnek, hogy az összes a mindennapi életben karbantartásnak minősülő munkálat költsége átvállalásra kerül. Mivel ez a valóságban nem így van, a GVH a díjmentes karbantartást ígérő szlogeneket is a fogyasztók megtévesztésére alkalmasnak találta. Ugyancsak megtévesztőnek találta a versenyhatóság a járadékosnak gondozást ígérő állításokat is. Az OTP Életjáradék Zrt. 604 településen található ingatlanokra köt életjáradéki szerződéseket, a gondozásban segítséget jelenleg fennálló szerződése alapján azonban ennél szűkebb körben (Budapest és környékén, illetve néhány nagyobb településen) biztosít. Erre az életjáradéki konstrukciót igénybe vevő fogyasztók szempontjából, helyzetéből adódóan (pl. 65 év feletti kor) lényeges eltérésre nem hívja fel a fogyasztók figyelmét. Az OTP Életjáradék inflációkövető járadékot is ígért a fogyasztóknak, ám ez az állítás sem állja meg a helyét, mert a hirdetésekben az már nem szerepel, hogy csak 10 százalékos inflációig emelkedik a járadék összege. Az eljárás alá vont vállalkozás a közös költség átvállalását is ígérte reklámjaiban, miközben 2007. márciusig pusztán a közös költség használattal össze nem függő részét fedezte.

Terméke reklámozásakor az OTP Életjáradék Zrt. kellően alá nem támasztott piacelsőbbségi állításokat is közölt. A vállalkozás olyan kijelentést is tett, hogy "jelenlegi ismeretek szerint egyenlőre kizárólag az OTP Életjáradék Zrt. által kínált életjáradék szerződés felel meg a PSZÁF iránymutatásának" . A GVH szerint a tájékoztatás azt a látszatot kelti, mintha kibocsátásra került volna valamely kötelező erejű PSZÁF iránymutatás, miközben a PSZÁF a terület felügyeletét nem látja el. Az állítás azt a képzetet kelti, mintha a többi piaci szereplő nem felelne meg egy ágazati felügyelő hatóság elvárásainak, ami, tekintettel az áru bizalmi jellegére, jelentősen torzíthatja a piaci versenyt.

A fenti jogsértések miatt az OTP életjáradék Zrt.-t 18 millió forint bírság megfizetésére kötelezte a versenyhatóság. A bírság összegének meghatározásakor a GVH figyelembe vette az eljárás alá vont vállalkozás piaci helyzetét, a jogsértés időtartamát, a hirdetésekre fordított összeg nagyságát, a megcélzott fogyasztók körét. A versenyhatóság tekintetbe vette azt is, hogy a célcsoportnak minősülő fogyasztói réteg sérülékeny, kiszolgáltatott. Enyhítő körülménynek bizonyult ugyanakkor, hogy az OTP életjáradék Zrt. az eljárás megindulását követően részben módosította hirdetéseit.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-61/2007.

Budapest, 2007. október 15.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu