Nyomtatható verzió PDF formátumban

Önként változtat az FHB

Nem indul versenyfelügyeleti eljárás az FHB Kereskedelmi Bank ellen. A pénzintézet ugyanis a Gazdasági Versenyhivatalhoz (GVH) beérkezett panaszokban szereplő kifogásokat önként orvosolta. Az FHB magatartása megváltoztatását nemcsak a kereskedelmi bank, hanem a jelzálogbank tekintetében is vállalta.

A GVH-t megkereső panaszosok hitelkiváltó kölcsönt vettek fel a FHB-tól. A bank a kölcsön nagyon kedvező induló kamatlábát az első hat hónapos kamatperiódus letelte után egyoldalú szerződésmódosítással jelentősen felemelte. A panaszok a 2007. február 1. és 2007. május 31. közötti időszakban nyújtott svájci frank alapú, 6 hónapos kamatperiódusú hitelekre vonatkoztak.

A GVH-val történt egyeztetés után az pénzintézet arról tájékoztatta a hatóságot, hogy az FHB Kereskedelmi Bank Zrt., valamint a konkrét panaszos ügyben nem érintett, de az FHB Kereskedelmi Bank Zrt.-hez hasonló feltételekkel hitellehetőséget hirdető FHB Jelzálogbank Nyrt. belső vizsgálata megállapította, hogy - a bankcsoport szándékai ellenére - egyes ügyfelekben a kölcsön feltételeivel kapcsolatban az a meggyőződés alakulhatott ki, hogy az igen kedvező induló kamatláb-mérték az első kamatperiódus után is hatályban maradhat. Ezzel szemben a bankcsoport ezen akciós kamatláb-mértéket csak az első kamatperiódusra tartotta irányadónak. Az FHB megállapította azt is, hogy az induló kamatláb megváltoztatása miatt egyes ügyfelek a kölcsönszerződés megszüntetésében lehetnek érdekeltek.

Ezért a bankcsoport önkéntesen

  • egyrészt kedvezményes ajánlatot dolgozott ki azon ügyfelei részére, akik a kölcsönszerződésük megszüntetésében lehetnek érdekeltek;

  • intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy a reklámjaiban illetve felhívásaiban szereplő feltételek még egyértelműbbé váljanak;

  • közlemény formájában tájékoztatja ügyfeleit és a nyilvánosságot a vizsgálat megállapításairól és a konkrét intézkedésekről;

  • vállalást tesz a kamatmérték-emelés szabályainak felülvizsgálatára.

A kompenzáció során a bankcsoport az ügyfelek számára biztosítja az adott kölcsönszerződésből történő díjmentes kilépést, megtéríti az FHB szerződéskötéssel járó költségeket. Ezen túlmenően a bankcsoport kártérítést fizet a kölcsön igénylésével kapcsolatban felmerült, továbbá a jövőbeni esetleges kölcsönügyintézés során felmerülő költségek után. A bankcsoport az érintett ügyfeleket 2008. február 15-ig postára adott külön levélben tájékoztatja minderről.

Budapest, 2008. február 12.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu