Nyomtatható verzió PDF formátumban

Nem változott az euróárfolyam a TeleFoundnál

A fogyasztók számára megtévesztően reklámozta 2007-ben az EzPhone Next telefonkártyákat a TeleFound Kft. A társaságot emiatt 100 ezer forintra bírságolta a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) és egyben kötelezte, hogy határozatának kézhezvételétől számított 30 napon túl egyetlen fogyasztó számára se legyenek elérhetőek a megtévesztő reklámok.

A behívós (prepaid) telefonkártyák esetében a fogyasztó egy meghatározott összegért vásárol egy telefonkártyát, amely fizikailag egy bankkártyára vagy hitelkártyára hasonlít, s egy lekaparható réteget is tartalmaz. A telefonkártyán lévő összeg a szolgáltató által meghatározott díjszabás szerint beszélhető le. A prepaid telefonkártyák jellemzője, hogy azokkal a fogyasztó kötelezettség nélkül telefonálhat: nincs szükség sem készülék, sem pedig előfizetés megvásárlására. Ha a fogyasztó a megadott behívószámot (e számok egyikét) egy vezetékes előfizetői hozzáférési pontról vagy nyilvános telefonról hívja fel, egy kapcsolóközpont fogadja a hívást. A gépi operátor ezek után elkéri a kártya PIN-kódját, majd ellenőrzi, hogy a PIN-kódhoz tartozó kártya egyenlege nincs-e bármi okból korlátozva. Amennyiben a kártyán szereplő egyenleg alkalmassá teszi azt a használatra, a fogyasztó beütheti a hívni kívánt telefonszámot. Ezután a rendszer elkezdi felépíteni a kapcsolatot a két végpont között. A prepaid telefonkártyák piaca sokszereplős piac, amelyen számos vállalkozás van jelen (Magyar Telekom, EuroWeb, Micronet, PrivateTel, Global Reach, CallGate, Quality Tel, GTS Datanet, Digital Talk, Netring, e-Tel). A piac eladásainak körülbelül kétharmadát a Barangoló és a NeoPhone nevű kártyák, valamint a TeleFound különböző kártyái teszik ki, a többi versenytárs termékei a maradék egyharmad részesedésen osztoznak.

A GVH vizsgálata amiatt indult, mert a TeleFound Kft. 2007-ben egyes behívós telefonkártyáinak euróban és forintban meghatározott percdíját a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2006. október 4-i euró középárfolyamára alapozva hirdette. A hirdetésekben kiemelten (egyes reklámok esetében nem a forint, hanem az eurocent percdíjakra helyezve a hangsúlyt) szerepeltette az egyes országokba irányuló hívásdíjakat, ugyanakkor igen apró betűmérettel, adott esetben a főszövegtől eltérő olvasási irányt kívánva közölte, hogy a feltüntetett eurocent percdíjak tájékoztató jellegűek és az MNB 2006. október 4-én meghirdetett 276,43 Ft/EUR középárfolyamon értendőek.

Az eljárás alá vont már önmagában azzal a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására alkalmas magatartást tanúsított, hogy a 2007. évben a 2006. október 4-i középárfolyamra alapította a fogyasztókat megcélzó tájékoztatásait, egy olyan középárfolyam alapján jelenítve meg az eurocent percdíjakat, amelyek a 2007. évben ténylegesen sohasem kerültek érvényesítésre, mivel a 2007. évben a középárfolyam lényegesen alacsonyabb volt, s ezáltal az egyes percdíjak eurocentben kifejezett értéke mindig magasabb volt, mint a reklámokban közölt összegek. Ha tehát egy fogyasztó a 2007. évben a kommunikációs eszközökön feltüntetett eurocent alapján végzett számításokat az általa kezdeményezett hívások árát illetően, akkor nem kapott reális képet a termékről, hiszen a kommunikációs eszközön olyan eurocent percdíjak lettek feltüntetve, amelyek az egész 2007. évben nem fordulhattak elő, azoknál csak magasabb eurocent percdíjak érvényesültek.

A GVH kiemeli, az általa alkalmazott díjakat, s ennek megfelelően az általa alkalmazott kommunikációs eszközöket is a 2007. évben többször módosító TeleFound Kft-nek módja lett volna olyan középárfolyamot figyelembe venni tájékoztatásai tartalmának meghatározáskor, amely reálisabb képet adott volna szolgáltatásáról. A társaság ezt elmulasztotta, ezzel megtévesztette a fogyasztókat. A jogsértés miatt a TeleFound Kft. százezer forint bírság megfizetésére köteles, ráadásul a GVH határozatának kézhezvételétől számítva 30 napon belül ki kell vonnia a piacról a jogsértő hirdetéseket.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-165/2007.

Budapest, 2008. március 31.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu