Nyomtatható verzió PDF formátumban

A GVH benyújtotta az Országgyűlésnek a 2008. évi tevékenységéről szóló beszámolóját

A Gazdasági Versenyhivatal elnöke 2009. június 30-án benyújtotta az Országgyűlésnek a hivatal 2008. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

A versenytörvény alapján a GVH elnöke évente beszámol az Országgyűlésnek a hivatal tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról. A GVH elnöke a 2008. évi tevékenységről szóló beszámolót 2009. június 30-án benyújtotta az Országgyűlésnek. A beszámoló olvasható a GVH honlapján: http://www.gvh.hu/domain2/files/modules/module25/9460AD08913A3368.pdf

A korábbi évekhez hasonlóan a GVH - a jogalkalmazás során szerzett tapasztalatai alapján - 2008. évi beszámolójában is ajánlásokat fogalmazott meg az Országgyűlés részére.

A GVH által megfogalmazott egyik ajánlás a jelzáloghitel-piac, illetve a jelzálog-hitelintézetek szabályozását érinti. A hivatal azt javasolja, hogy az Országgyűlés alkosson a hatásos verseny érvényesülését segítő szabályokat a jelzáloghitelek piacán. Ennek során tegye lehetővé az állami támogatások hordozhatóságát, illetve a jelzálog-hitelintézetek szabályozásának fejlesztésével alkosson olyan szabályokat, amelyek a bankváltás előmozdítása révén segítik az ügyfelek mobilitását, illetve korlátozzák a szerződésen belül a hitelnyújtók javára fennálló aszimmetrikus helyzet kihasználásának lehetőségét.

A GVH másik ajánlása a gépjármű eredetvizsgálat rendszerére és szabályozására vonatkozik, amelynek elemzéséről a hivatal 2008 novemberében nyilvánosságra hozta részletes versenypolitikai álláspontját, mely megtalálható a hivatal honlapján: http://www.gvh.hu/domain2/files/modules/module25/6715BA342318AB60.pdf . Ajánlásában a GVH azt javasolja, hogy kerüljön felülvizsgálatra a gépjármű eredetvizsgálat jelenlegi rendszere annak érdekében, hogy társadalmi költségeit csökkenteni lehessen. A GVH véleménye szerint a tényleges hatások figyelembe vételével szükséges újragondolni a kötelező igénybevétel körét és indokoltságát, valamint az állami szervezetek és a piaci szereplők közötti feladatmegosztást, továbbá az utóbbiak hatékony működését biztosító, valamint a fogyasztók érdekeit védő rendelkezések rendszerét.

Budapest, 2009. július 2.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
Baráth Erika
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-1 472-8985
email: Barath.Erika@gvh.hu
http://www.gvh.hu