Nyomtatható verzió PDF formátumban

A GVH álláspontja a devizahitelezési kódexszel kapcsolatban

Az elmúlt napokban a magyar sajtóban több híradás jelent meg a devizahitelezéssel kapcsolatos banki önszabályozással kapcsolatos elképzelésekről. A cikkek egy része félreértelmezte a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) ezzel kapcsolatos álláspontját, amikor azt állította, hogy a versenyhatóság a verseny korlátozásaként értékelné a bankok önkorlátozó lépéseit. A GVH ezért fontosnak tartja, hogy nyilvánosságra hozza az üggyel kapcsolatos pontos álláspontját.

A Magyar Nemzeti Bank a devizahitelezés korlátozása tárgyában készülő önszabályozással kapcsolatban 2009. július 1-jén tájékoztatta a Gazdasági Versenyhivatalt a tervezett kódex aktuális változatáról. A tervek szerint a háztartások devizában történő eladósodottságát, a prudenciális kockázatok mérséklését célozzák azok a szabályok, amelyek a magasabb kockázat megjelenítését, valamint a forint hitelek versenyképesebbé tételét szolgálnák.

A GVH 2009. július 10-én kelt válaszlevelében vázolta, hogy a piaci szereplők által kötött megállapodások, amennyiben alkalmasak a verseny korlátozására, beleütközhetnek a versenytörvény tilalmába. Ha azonban teljesítik a versenytörvény 17. §-ában foglalt feltételeket, mentesülhetnek ezen tilalom alól. A jogszabály szerint mentesül a kartelltilalom alól a megállapodás, ha

a) az hozzájárul a termelés vagy a forgalmazás ésszerűbb megszervezéséhez, a műszaki vagy a gazdasági fejlődés előmozdításához, a környezetvédelmi helyzet vagy a versenyképesség javulásához;

b) a megállapodásból származó előnyök méltányos része a fogyasztóhoz, illetve az üzletfélhez jut;

c) a gazdasági verseny velejáró korlátozása vagy kizárása a gazdaságilag indokolt közös célok eléréséhez szükséges mértéket nem haladja meg; és

d) nem teszi lehetővé az érintett áruk jelentős részével kapcsolatban a verseny kizárását.

Az MNB által megküldött megállapodás-tervezettel kapcsolatban a GVH azt valószínűsíti, hogy ez a megállapodás nem ütközik a versenykorlátozó megállapodások tilalmában, mivel céljában vagy hatásában nem alkalmas a verseny korlátozására, ha pedig lennének is a versenyt korlátozó hatásai, mentesülhet a vonatkozó feltételek alapján.

A GVH több olyan önszabályozást is vizsgált, ahol felmerült a verseny korlátozásának lehetősége. A GVH rendelkezésére álló eszközök nem teszik lehetővé, hogy az ilyen megállapodásokat előzetesen mentesítse, azok hatásait a piaci szereplőknek kell megítélni. Mindazonáltal a jelen esetben a GVH nem valószínűsíti az adott önszabályozás-tervezet jogellenességét.

Budapest, 2009. augusztus 4.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu