Nyomtatható verzió PDF formátumban

Díjak a hazai versenykultúra fejlesztéséért

A mai napon Nagy Zoltán, a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnöke átadta a GVH Versenykultúra Központja (VKK) által alapított "Versenykultúráért", valamint a "Versenykultúráért Média" díjakat. A "Versenykultúráért" díj idén negyedszer, míg a "Versenykultúráért Média" díj első alkalommal került átadásra. Az előbbi elismerést azok a versenyhivatalon kívül tevékenykedő szakemberek kaphatják meg, akik az adott évben a legtöbbet teszik a versenykultúra fejlesztéséért Magyarországon. Idén az elismerésben Alexa Noémi, a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatója részesült. Utóbbi díjat, amit az InfoRádió Szerkesztősége nyert el, a Szerkesztőség nevében a főszerkesztő, Módos Márton vette át. A Versenykultúráért Média Díjat annak a szerkesztőségnek, újságírónak adományozza a GVH, aki élen jár a közvélemény versenypolitikai, versenyjogi tájékoztatásában. Az ünnepség díszvendége Nagy-Britannia magyarországi nagykövete, Gregory John Dorey volt, aki ez alkalomból ünnepi beszédet is mondott.

A GVH a versenyfelügyeleti eljárások lefolytatása és a versenypártolás mellett kiemelt figyelmet fordít a versenykultúra fejlesztésére. A hatóság komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a magyar társadalom minél szélesebb rétegeihez jussanak el a piaci verseny szabályaival, a közösségi és magyar versenyhatóság működésével kapcsolatos ismeretek. A GVH felismerte, hogy csak akkor születhetnek versenybarát jogszabályok, ha a döntéshozók tisztában vannak a gazdasági verseny előnyeivel. A vállalkozások csak akkor képesek jogkövető magatartást folytatni, ha pontosan ismerik a versenyjogi előírásokat. Ahhoz, hogy a verseny előnyeit maguk a fogyasztók is élvezhessék, tudatában kell lenniük, hogy mindig választhatnak a versengő vállalkozások között. A jó minőségű terméket olcsón előállító gyártót vásárlásukkal "jutalmazva" maguk is segíthetik a tisztességesen versengőket az előrejutásban.

Gregory Dorey nagykövet a beszédében kiemelte, hogy Magyarország lakosságának a javára szolgál, ha a tisztességes verseny teret nyer az országban, a korrupció pedig visszaszorul. Ő maga és a nagykövetség munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy ez a pozitív folyamat előre haladjon.

A GVH döntése alapján ebben az évben a Versenykultúráért Díjat Alexa Noémi, a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatója kapta, hiszen a tisztességes verseny védelmében, a korrupciómentes közélet érdekében - a Kuratóriuma támogatásával - olyan cselekedetre szánta el magát, amely a jövőre nézve is iránymutatást ad a legmagasabb szintű döntéshozók részére és egyben hozzájárul a GVH munkájának megismertetéséhez is. Tavasszal az új kormány megalakulásakor arra hívta fel a Miniszterelnök és a közvélemény figyelmét, hogy egyik miniszterjelöltje olyan cég vezetését látta el, amely kartellezés miatt jogerősen marasztalt. -Alexa Noémi bátor lépése és kezdeményezőkészsége a tisztességes verseny szabályainak tiszteletben tartására hívta fel a figyelmet.- - emelte ki a nagykövet, az esemény díszvendége. A díjazott a meggyőződését a miniszterelnöki megkeresést követő média érdeklődés során is kifejtette, amelyből a laikusok számára is egyértelműen látható volt, hogy léteznek még a szabályok betartása, a tisztességes eljárás mellett síkra szálló személyek, szervezetek. Alexa Noémi a GVH munkáját is erősen felértékelte azzal, hogy felhívta arra a figyelmet: a versenyszabályok megszegésének komoly és visszafordíthatatlan következményei lehetnek.

A GVH VKK az általa terjesztett ismereteket széles célközönségnek szánja. Az információk eljuttatása a legszélesebb rétegek számára a leghatékonyabban az írott és elektronikus sajtó segítségével lehetséges, ami nem mindig könnyű feladat. A piaci versennyel, a versenypolitikával, az EU és a magyar versenyhatóság munkájával kapcsolatos közvélekedés kialakításában éppen ezért döntő jelentőségű, hogy a fenti kérdésekről a média milyen képet közvetít a lakosság felé. A GVH VKK a versenykultúra fejlesztésében leginkább élen járó szerkesztőségek, újságírók munkájának elismerésére megalapította a Versenykultúráért Média Díjat. Az elismerésben azok részesülhetnek, akik tevékenységükkel jelentős mértékben hozzájárultak a hazai versenykultúra fejlődéséhez. A díj valódi elismerést jelent, hiszen nem évente kerül kiosztásra, hanem csak abban az esetben, ha egy-egy szerkesztőség vagy újságíró valóban jelentős eredményeket ér el a versenykultúra terjesztése terén.

A GVH az idén először kiosztott Versenykultúráért Média Díjat az Inforádió Szerkesztőségének ítélte oda. A díjat Módos Márton főszerkesztő vette át. A rádió évek óta rendkívül nagy teret szentel a közösségi és magyar versenyhatóság tevékenységének részletes és közérthető bemutatására. Mindezeken túlmenően a piaci versenyt érintő legfontosabb ügyekben részletes és tárgyilagos háttérműsorok készítésével mutatja be hallgatói számára a legfontosabb tanulságokat. Emellett kiemelendő az is, hogy a Transparency International Magyarország tavaszi felhívásakor, az eseményről, a kartell ügyről, annak hátteréről pontos, átfogó és érthető tájékoztatást adott riport- és hírműsoraiban is.

Budapest, 2009. december 11.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu