Nyomtatható verzió PDF formátumban

Rábólintott a GVH a Magyar Telekom-ISH Kft. fúzióra

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) engedélyezi, hogy a Magyar Telekom Nyrt. megvásárolja a kórházi informatikai szolgáltatásokat nyújtó ISH Kft-t.

A Magyar Telekom (MT) Nyrt. és az International System House (ISH) Kft. 2009. május 28-án üzletrész-adásvételi szerződést kötött, melynek értelmében a Magyar Telekom meg kívánja vásárolni az ISH üzletrészének 100 százalékát.

A Magyar Telekom-csoport az elektronikus hírközlési szolgáltatások teljes körével foglalkozik, beleértve a lakossági és üzleti szegmensen: a vezetékes hangszolgáltatásokat, a vezetékes Internet szolgáltatásokat, mobil hangszolgáltatásokat és mobil Internet szolgáltatást. A hírközlésen túl a MT és leányvállalatai jelen vannak többek között az informatikai szektorban is, azonban az összefonódás szempontjából releváns kórházi informatikai szolgáltatások területén nem. Az ISH Kft. az Egyesült Államokban bejegyzett Britex International LLC kizárólagos tulajdonában áll. Átfogó kórházi számítástechnikai megoldásokat nyújt hazai és külföldi ügyfeleknek. A társaság közös fejlesztés után a 90-es évek végén megvásárolta a MedSolution kórházi informatikai rendszer jogait az IBM-től, jelenleg is ez a rendszer adja a termékpaletta gerincét.

A versenytársakhoz képest eddig is az ISH volt a legerősebb piaci szereplő (mérete legnagyobb versenytársának többszöröse). Pénzügyi helyzete az összefonódás eredményeképp kétségkívül javulni fog, a MT pénzügyi hátterének köszönhetően a cég lehetőségei bővülnek. Ennek a GVH szerint egyrészt az ügyfelek rövid távon mindenképp hasznát vennék, másrészt a versenytársak előtt is nyitva áll a lehetőség, hogy partneri viszonyba lépjenek más telekommunikációs szolgáltatóval.

Az MT telekommunikációs szolgáltatóként jelenleg a kórházak jóval nagyobb hányadában van jelen, mint az ISH. Versenyjogi szempontból kifogásolható árukapcsolás akkor jelentkezne, ha a fuzionált felek keresztfinanszírozás által, agresszívan árazott csomagban értékesítenék szolgáltatásaikat a kórházak számára, kiszorítva vagy jelentősen meggyengítve az ISH jelenlegi versenytársait. A GVH szerint azonban ezen káros versenyhatás nem bizonyítható kellő biztonsággal. Egyrészt a kórházak telekommunikációs szolgáltatási szerződései rövidebbek és - a kórházak nyilatkozatai alapján - költségvetési szempontból kisebb jelentőségűek, mint egészségügyi informatikai szolgáltatási szerződései. Másrészt az integrált egészségügyi informatikai szolgáltatás kapcsán felmerülő áttérési költségek jóval nagyobbak, mint a kommunikációs szolgáltatást illetően, ami jelentős mértékben nehezítheti a váltásra ösztönzést. Továbbá a kórházak nyilatkozatai meglehetősen nagyfokú tudatosságra engednek következtetni, így valószínűsíthetően képesek lesznek felmérni az együttes közbeszerzési pályázatokkal járó kockázatot. Végül pedig megjegyzendő, hogy a hosszú távú szerződések kellő időt adnak megfelelő üzleti válaszlépésre a versenytársak számára, akik - ha erre szükség lesz - képesek lesznek konzorcium formájában pályázni.

Elméletileg elképzelhető, hogy - az ISH kórházi jelenlétére alapozva - a telekommunikációs szolgáltatási piacon érvényesül kiszorító hatás. Azaz azok a kórházak, ahol az ISH a szolgáltató, a MT szolgáltatására váltanak kedvező együttértékesítés hatására. Ez azonban a kórházak elhanyagolhatóan kis hányadát tenné ki, szűk azon ISH által kiszolgált kórházak köre, ahol nem a MT a szolgáltató. Emellett a hírközlési versenytársak nyilatkozatuk szerint, amennyiben erre szükség lesz, új stratégiát fognak alkalmazni, válaszlépéseket tesznek majd.

A versenytörvény szerint a GVH nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacokon vagy annak jelentős részén. Mivel a fentiek miatt ilyen hatásokkal nem kell számolni, a versenyhatóság a fúziót engedélyezte.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-76/2009.

Budapest, 2009. december 14.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu