Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Gazdasági Versenyhivatal nyilvános konzultációt indított az új fúziós űrlap valamint a fúziós eljárásokhoz kapcsolódó informális egyeztetésekről szóló tájékoztató tervezetéről

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2011 elején kezdte meg a fúziós űrlap és saját fúziós eljárásrendjének felülvizsgálatát, melynek egyik lépéseként 2011. május 19-én kezdeményezett először nyilvános konzultációt a gyakorlati tapasztalatok összegyűjtése érdekében.

A GVH ennek során számos hasznos visszajelzést kapott, amelyek felhasználásával az elmúlt hónapok során a Hivatal elkészítette az új fúziós bejelentési űrlap, valamint a fúziós eljárásokhoz kapcsolódó egyeztetések legjobb gyakorlatát összefoglaló tájékoztató tervezetét. A GVH a mai napon indított második nyilvános konzultációja során ezen dokumentumok kapcsán várja az érdekeltek észrevételeit és javaslatait.

A GVH saját fúziós eljárásrendjének fejlesztésekor - a beérkezett véleményekre is tekintettel - kiemelt figyelemmel volt az eljárás átláthatóságának, gyorsításának és adminisztrációs terheinek csökkentésére. Ennek megfelelően az új fúziós űrlap tervezete tulajdonképpen két űrlapot tartalmaz, melynek második felét kizárólag az érdemi átfedést vagy kapcsolódást eredményező összefonódások esetében kell kitölteni, és azok esetében is csak az érdemi átfedés vagy kapcsolódás lehetőségét felvető piacokra.

Az új űrlap tervezete a lehető legkevesebb formai megkötéssel várja el az adatszolgáltatást, így a legtöbb táblázat már csak ajánlott és nem kötelező formátumú. Szintén az adminisztrációs terhek csökkentése irányába hat, hogy az új fúziós űrlap tervezete mellékleteként nem kell cégbírósági iratokat benyújtani, és hiteles fordítást is csak a tranzakció létrejötte és versenyjogi megítélése szempontjából releváns iratrészek esetében várna el a GVH a jövőben. Vélhetően jelentős könnyítést fog jelenteni a globális fúziók esetében, hogy az érintettek esetében csak a magyarországi piac szempontjából releváns szereplőket és tevékenységeket kell majd bemutatni. Az új űrlapot a GVH korábbi fúziós bejelentések alapján is kipróbálta és annak eredményeit a fejlesztés során felhasználta.

A GVH saját fúziós eljárásrendjének átláthatóbbá tételét szolgálja a Hivatallal való informális egyeztetések legjobb gyakorlatát összefoglaló tájékoztató tervezet. A GVH az eljárás gyorsítása érdekében ajánlja az összefonódás résztvevőinek a bejelentés előtti informális egyeztetést. Ezen túl a tájékoztató a későbbi informális egyeztetésekre okot adó eseményeket is azonosítja, valamint tartalmazza az informális egyeztetések kezdeményezésére, menetére és a résztvevőkre vonatkozó legjobb gyakorlatot.

Jelen konzultáció keretében a GVH 2011. november 15-ig várja írásban az érdekeltek észrevételeit a fuzio_konzultacio@gvh.hu e-mail címre. A konzultációra bocsátott dokumentumok letölthetők a GVH honlapjáról .

Budapest, 2011. október 14.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
GONDOLOVICS Katalin
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu