Nyomtatható verzió PDF formátumban

Megvannak a GVH tanulmányi pályázatának nyertesei

A tanulmányi pályázat alapvető célja a fiatal generáció érdeklődésének felkeltése a versenyjog, a versenypolitika és a piacelmélet, valamint a tudatos fogyasztói döntéshozatal témaköre iránt, illetve ösztönzése tudásának szélesítésében, ismereteinek elmélyítésében.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 1999. óta hirdeti meg "Versenyjog Magyarországon és az EU-ban" elnevezésű tanulmányi pályázatát. Ugyanakkor a tanulmányi pályázat lebonyolításával kapcsolatos feladatokat immár ötödik éve a GVH Versenykultúra Központja (GVH VKK) látja el. Az évente meghirdetésre kerülő pályázaton minden felsőoktatási intézmény nem-posztgraduális hallgatója részt vehet. A pályázók nagyszámú témakör közül választhatnak minden alkalommal, továbbá a pályamunkáik elkészítéséhez igénybe vehetik a GVH könyvtárát. Az értékelési szempontok között a szokásos tudományos igényességű formai-szerkesztési követelmények mellett kiemelten fontos az újdonságtartalom, a jogesetekre való támaszkodás.

Az idei évben a GVH VKK 13 témakört hirdetett meg, melyek között például a közhatalmi típusú szervezetek által tanúsított magatartások minősítése; az ágazati szabályozás és a versenyjog-alkalmazás összefüggései; és az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló 1950-es Római Egyezmény és a versenyfelügyeleti eljárás kapcsolata is szerepelt. A versenyen induló 12 hallgató összesen 10 dolgozatot adott be, mivel a részvételi szabályok alapján arra is van lehetőség, hogy két pályázó közösen készítsen pályamunkát. (Amennyiben olyan pályázat ér el helyezést, amelyet ketten készítettek, a helyezésnek megfelelő díj egyenlő arányban oszlik meg közöttük.)

A nyertes pályázók magas összegű, ám a pályázati felhívástól eltérő megosztású díjazásban részesültek. Első helyezettet idén nem hirdetett a GVH; a második helyezettet pedig négy, azonos pontszámot elérő pályamunka követi. A 2. helyezést Miskolczi-Bodnár Éva -A Római Egyezmény és a versenyfelügyeleti eljárás kapcsolata- című dolgozata érte el. Míg a megosztott 3-6. helyezést Illés Eszter Natália -A végződtetési díjak szabályozásának hatása a mobilpiacra- című pályamunkája; Bognár Balázs Péter és Pálinkó Gábor -A kétoldalú piacok szerepe a bankközi jutalékok szabályozásában- elnevezésű dolgozata; Czinkán Norbert és Kocsis Gábor -A versenypolitikában releváns költségek meghatározása- témakörében benyújtott pályázata; valamint Hagymássy Melinda a -Szétválasztás és hatósági árazás a villamos energia és gázszektorban- című munkája nyerte el. A második helyezett pályázatért 300.000 Ft, a megosztott háromtól-hatodik helyezett dolgozatokért pedig 150.000-150.000 Ft jár; bár két esetben a helyezésnek megfelelő díj egyenlő arányban oszlik meg a pályázók között.

Pályamunkát nyújtott be továbbá Barta Péter, Burus Henrietta Virág, Ferge Dávid, Hrecska Renáta és Tomor Éva.

A pályázattal kapcsolatos további részletek és a nyertes dolgozatok megismerhetőek a GVH VKK honlapján ( www.versenykultura.hu ).

Budapest, 2011. december 2.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
GONDOLOVICS Katalin
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu