Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult az MKK Magyar Kedvezménykártya Kft.-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-74/2012. ügyszámon eljárást indított az MKK Magyar Kedvezménykártya Kft.-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2012. október 2-án versenyfelügyeleti eljárást indított az MKK Magyar Kedvezménykártya Kft.-vel szemben, mert az általa üzemeltetett "Magyar Kedvezmény Kártya rendszer" népszerűsítése során megjelent - különösen a programhoz való csatlakozástól várható előnyökre, kedvezményekre, illetve a program Európai Uniós támogatottságára vonatkozó - tájékoztatásai valószínűsíthetően megtévesztő állításokat tartalmaznak, továbbá a fogyasztók rendszerbe történő beléptetésével kapcsolatosan felmerülhet a vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése.

A versenyfelügyeleti eljárás kiterjed az eljárás alá vont által 2012 májusától az ügyindítás napjáig tartó időszakban a Magyar Kedvezmény Kártya rendszerének népszerűsítéséhez használt valamennyi kommunikációs eszközre.

Fenti magatartásával az MKK Magyar Kedvezménykártya Kft. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. § (1) bekezdésének bd) és bg) pontjaiban és az Fttv. 3. § (4) bekezdése szerinti melléklete 14. pontjában foglalt tényállás megvalósításával valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2012. október 9.

Gazdasági Versenyhivatal

További információ a sajtó számára:
GONDOLOVICS Katalin
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu