Nyomtatható verzió PDF formátumban

A GVH aktív tájékoztatásba kezd a versenyjogi megfelelés elterjesztéséért

A vállalkozások kétharmada az erősebb gazdasági versenyt pártolja ugyan, de azt már a legtöbben nem tudják, milyen versenyjogi szabályoknak kell megfelelniük - ez derül ki a Gazdasági Versenyhivatal által készíttetett átfogó kutatásból. A GVH ezért szélesebb körű tájékoztatásba kezd a versenykultúra fejlesztése, valamint a versenyjogi megfelelés elterjesztése érdekében, és e téren együttműködik több szakmai szervezettel és vállalkozói érdekképviselettel.

A GVH tavasszal készíttetett felmérést a vállalkozások és a kamarák, érdekképviseleti szervezetek körében a hazai piaci verseny érvényesülésének megítéléséről. A TNS Hoffmann által végzett kutatás azt mutatja, hogy a jelenlegi gazdasági versenyt Magyarországon a vállalkozások vezetőinek kétharmada az ideálisnál sokkal vagy valamivel gyengébbnek tartja. Saját értékesítési piacukon azonban a vállalatok cégmérettől függetlenül sokkal erősebbnek érzik a versenyt, mint a beszerzési piacaikon. Előbbi esetében a vállalatvezetők háromnegyede látja valamennyire erősnek a versenyt, míg a beszerzési piacokon a cégvezetőknek alig több mint fele gondolja ezt így.

A komplex kutatás tapasztalatait kiegészíti a Transparency International által készített kis mintás, nem reprezentatív felmérés, ami már kifejezetten a versenyjogi megfelelés elméleti és gyakorlati kérdéseire fókuszált. E szerint a megkérdezett vállalkozások közel kétharmada semmilyen érdemi tudással nem rendelkezik a versenyjogi megfelelésre, az esetleges szabálysértések megelőzésére vonatkozóan. Alexa Noémi, a Transparency International ügyvezető igazgatója elmondta: széleskörű tudományos egyetértés övezi azt a megállapítást, hogy a versenykultúra alacsony színvonala növeli a korrupció kockázatát.

A TNS-kutatás egyik legaggasztóbb adata, hogy három megkérdezett cégvezetőből kettő van tisztában azzal, hogy tiltott a piac egymás közötti területi felosztása. Vagyis egyharmaduk úgy gondolja, hogy ez megengedett magatartás, esetleg úgy véli, hogy ez az üzleti élet természetes velejárója.

A vállalkozások válaszaiból az is kiderül, hogy a versenyt korlátozó és torzító jelenségekkel rendszeresen szembesülnek. Az általános vélekedés szerint ez leginkább a közbeszerzésekre jellemző, és főként a jelentősebb beruházásokat és nagyobb vállalatokat érinti - miközben a versenyszabályok valamilyen megsértése gyakori a kisebb vállalkozások körében is.

A versenyjogi megfelelés ugyanakkor nem pusztán jogszabályi kérdés. Ez legalább annyira attitűd, kulturális megközelítés kérdése is - fogalmaz Tevanné dr. Südi Annamária, a GVH főtitkára, a Versenykultúra Központ (GVH VKK) vezetője, aki szerint a versenyjogi megfelelés egyfajta szemlélet: a gazdasági versenyt szabályozó törvények és normák vállalati gyakorlatba ültetését és követését jelenti. Úgy véli, mindez nem eseti, kampányszerű fellépést feltételez, hanem rendszerszintű, stratégiai megfontolást követel: úgy működtetni egy céget, hogy az megfeleljen a verseny írott jogi és íratlan etikai szabályainak.

Ahhoz azonban, hogy ez a kultúra elterjedjen, a főtitkár - és a kutatási eredmények - szerint szükséges és érdemes kampányba kezdeni. A GVH ezért aktívabb, szélesebb körű tájékoztatást indít a versenykultúra fejlesztése és a versenyjogi megfelelés gyakorlatának elterjesztése érdekében.

Ebben erősen támaszkodnak a vállalkozásokat tömörítő érdekképviseletek és az ügyvédek, könyvelők szakmai szervezeteire. A főtitkár szerint a velük kialakított együttműködés azért is fontos, mert a kisebb vállalkozások vezetői érthető módon többnyire saját könyvelőjüktől, jogászuktól értesülnek a fontosabb gazdasági kérdésekről, jogi, pénzügyi, adózási szabályokról és azok változásairól. Rajtuk keresztül és velük közösen pedig nagy számban érhetik el a vállalkozásokat, kiemelten a kis- és középvállalkozásokat.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Magyar Ügyvédi Kamara, a Magyarországi Brit Kereskedelmi Kamara (BCCH) és a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete vezetői nyilvánították ki együttműködési szándékukat, a két utóbbi szervezet alá is írta az együttműködési megállapodást, amit további más szervezetekkel is meg kíván kötni a GVH.

Mikola Gergely, a Magyarországi Brit Kereskedelmi Kamara elnöke elmondta, szervezetük valamennyi céljával egyezik a GVH kezdeményezése. "Az a célunk, hogy a tagjaink minél sikeresebben helytálljanak a versenyben, hogy a magyar gazdaság maga is egyre versenyképesebb legyen, illetve, hogy Magyarország minél inkább vonzó befektetési célponttá váljon. Mindhárom cél eléréséhez szükséges a tiszta és tisztességes piaci viszonyok kialakítása, ezért nemcsak azonosulni tudunk a kezdeményezéssel, hanem aktívan részt is veszünk benne a saját eszközeinkkel" - mondta a szervezet vezetője.

A Magyar Ügyvédi Kamara elnökhelyettese kiemelte: az ügyvédi törvény az ügyvédek számára előírja, hogy minél alaposabban tájékoztassák ügyfeleiket a törvényi előírásokról és a jogszabályok tartalmáról. -Ez a tájékoztató kampány is éppen ezt teszi, ráadásul az ügyvédi kamarának azzal a törekvésével is egybevág, hogy segítsük bővíteni tagjaink szakmai ismereteit- - mondta Kovács Kázmér.

Lengyel Tibor, a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének elnökhelyettese azt emelte ki, hogy a közel egymillió élő adószámmal rendelkező hazai vállalkozást mintegy 100 ezer könyvelő, könyvvizsgáló és adótanácsadó segíti, akik napi kapcsolatot tartanak az ügyfelekkel. Úgy véli, ezt a közvetlen, élő kapcsolatot jól lehet hasznosítani a versenykultúra fejlesztésében és a bevett jó gyakorlatok terjesztésében is, amihez az egyesület készséggel nyújt segítséget.

A tájékoztatás csatornáiról a GVH főtitkára elmondta: a vállalkozások válaszaiból kiderült, hogy a jogszabályokról, gazdasági eseményekről nagyrészt az internetről tájékozódnak. Ezért is indítja el a GVH a www.megfeleles.hu címen elérhető weboldalt, amelyet folyamatosan töltenek fel információkkal, szakmai anyagokkal. Itt a gazdasági versennyel és az ennek való megfeleléssel kapcsolatos általános tudnivalók mellett megtalálhatók többek között a vonatkozó jogszabályok is. Emellett szerepelnek a tiltott versenykorlátozó magatartásokról szóló információk éppúgy, mint ahogy az is, hogy miként védi és ösztönzi a GVH a kartellügyek vagy más versenyjogi szabálysértések bejelentőit.

A leglényegesebb információkat a weboldaléhoz hasonló tartalommal, de rövidített, elektronikus hírlevél és nyomtatott kiadvány formájában is eljuttatják a kamarák tagjainak.

A tervek szerint a jövő év során az ország több megyéjében is tematikus kamarai fórumokat, oktatással egybekötött rendezvényeket szerveznek, ahol a GVH szakemberei, illetve a kamarák képviselői ismertethetnék majd a szervezetek tagjait, és a vállalkozásokat a versenyjogi megfeleléssel kapcsolatos tudnivalókkal. Még a jövő év első felében konferenciát terveznek a témában, a versenyjogi szabályozással és megfeleléssel foglalkozó hazai és külföldi szakemberek, a kamarák, a döntéshozók és remélhetőleg minél több vállalkozás vezetőjének részvételével.

Budapest, 2012. december 17.

Gazdasági Versenyhivatal

További információ a sajtó számára:
GONDOLOVICS Katalin
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu